Βαθμονόμηση παραθύρων

Στην απίθανη περίπτωση που ένα παράθυρο συμπεριφέρεται με μη αναμενόμενο τρόπο (αγγίζει το ανοιχτόχρωμο χυτό διακοσμητικό, δεν ανοίγει ή δεν κλείνει σωστά, κατεβαίνει περισσότερο από το κανονικό όταν ανοίγει η πόρτα κ.λπ.), μπορείτε να το βαθμονομήσετε ώστε να διορθώσετε, πιθανώς, το πρόβλημα.

Για να βαθμονομήσετε ένα παράθυρο:

  1. Κλείστε την πόρτα στην οποία βρίσκεται το παράθυρο.
  2. Καθίστε στο κάθισμα του οδηγού και κλείστε την πόρτα του οδηγού.
  3. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη του παραθύρου στην πόρτα του οδηγού, για να ανεβάσετε (raise) το εν λόγω παράθυρο μέχρι να σταματήσει.
  4. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη του παραθύρου στην πόρτα του οδηγού, για να κατεβάσετε (lower) το εν λόγω παράθυρο μέχρι να σταματήσει.
  5. Επαναλάβετε το βήμα 3 και ανεβάστε (raise) το εν λόγω παράθυρο μέχρι να σταματήσει.

Το παράθυρο θα πρέπει τώρα να έχει βαθμονομηθεί. Αν το πρόβλημα παραμένει αφού προσπαθήσετε να εκτελέσετε τη βαθμονόμηση δύο φορές, δοκιμάστε Επιθεώρηση των φώτων δαπέδου. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με την Tesla.