Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία στην μπαταρία χαμηλής τάσης (ιόντων λιθίου)

Τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί στο Gigafactory Σαγκάης μετά από τον Οκτώβριο 2021 περίπου και στο εργοστάσιο του Fremont μετά από τον Δεκέμβριο 2021 περίπου διαθέτουν μπαταρία χαμηλής τάσης τύπου ιόντων λιθίου.

 1. Ανοίξτε το καπό.
 2. Αφαιρέστε το πάνελ συντήρησης τραβώντας το προς τα πάνω, ώστε να απασφαλιστούν τα διακοσμητικά κλιπ που το συγκρατούν στη θέση του.
 3. Εάν το όχημα διαθέτει φίλτρο HEPA, διπλώστε προσεκτικά την τσιμούχα του φίλτρου HEPA προς το μπροστινό μέρος του οχήματος, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πόλο χαμηλή τάση.
  Εικόνα που δείχνει ένα χέρι με γάντι να διπλώνει πάνω από τον σύνδεσμο του φίλτρου HEPA.
 4. Τραβήξτε προς τα πίσω τη μαύρη τσιμούχα για να αποκαλυφθεί ο θετικός πόλος. Αφαιρέστε το κόκκινο κάλυμμα και συνδέστε το κόκκινο θετικό (+) καλώδιο της εξωτερικής παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης στον κόκκινο θετικό (+) πόλο.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Για να μην προκληθεί ζημιά στο όχημα, μην αφήσετε το θετικό καλώδιο να έρθει σε επαφή με άλλα μεταλλικά εξαρτήματα.
  σύνδεση θετικού καλωδίου παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης με τον θετικό πόλο.
 5. Το μπουζόνι του φίλτρου HEPA (φαίνεται παρακάτω) χρησιμεύει ως αρνητικός (-) πόλος. Συνδέστε το μαύρο αρνητικό (-) καλώδιο της παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης στον μαύρο αρνητικό πόλο HEPA.
  σύνδεση αρνητικού καλωδίου παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης με τον αρνητικό πόλο.
 6. Ενεργοποιήστε την εξωτερική παροχή ρεύματος (ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή) για 20 δευτερόλεπτα μόνο και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Αν αφήσετε την παροχή ρεύματος ενεργή για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα, η μπαταρία χαμηλής τάσης μπορεί να μην επανέλθει αυτόματα και το όχημα μπορεί να μην είναι σε θέση να εισέλθει σε λειτουργία οδήγησης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μετά την αποσύνδεση της παροχής ρεύματος, αποσυνδέστε την μπαταρία χαμηλής τάσης και, στη συνέχεια, συνδέστε την ξανά για να επιτρέψετε άλλη μία απόπειρα αυτόματης επαναφοράς της μπαταρίας.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Αν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Transport Mode (για να ρυμουλκήσετε το όχημα πάνω σε φορτηγό με επίπεδο καρότσα), δεν απαιτείται αυτόματη επαναφορά της μπαταρίας χαμηλής τάσης. Αφήστε την παροχή ισχύος συνεχώς συνδεδεμένη μέχρι να ασφαλίσετε το όχημα.
 7. Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού και περιμένετε δύο λεπτά.
 8. Βεβαιωθείτε ότι στο όχημα μπορεί να επιλεγεί η σχέση οδήγησης.
 9. Επανατοποθετήστε το πάνελ συντήρησης στην αρχική του θέση και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.
 10. Κλείστε το καπό.