Τοποθέτηση σχαρών οροφής

Μπορείτε να αγοράσετε σχάρες οροφής για το όχημά σας από το κατάστημα της Tesla (https://shop.tesla.com/ ή https://shop.tesla.cn/ για την Κίνα) για να μεταφέρετε αντικείμενα όπως σανίδες του σερφ ή καγιάκ στην οροφή του οχήματός σας. Για να εγκαταστήσετε τις σχάρες οροφής:

 1. Καθαρίστε σχολαστικά την οροφή του οχήματος γύρω από τη θέση των βελών στο τζάμι και αφήστε την να στεγνώσει.
 2. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο με το βέλος στο επάνω μέρος των υποποδίων για να προσδιορίσετε σε ποια γωνία του οχήματος πρέπει να τοποθετηθεί το πέλμα και η αντίστοιχη ταινία έναντι της τριβής.
 3. Μετρήστε 227 mm από την μπροστινή άκρη του μπροστινού αριστερού πάνω μέρους του τζαμιού. Ευθυγραμμίστε το βέλος στο τζάμι με το βέλος στην αντιτριβική ταινία και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την αντιτριβική ταινία στο όχημα, ακολουθώντας τη γραμμή της ταπετσαρίας. Επαναλάβετε αυτό το βήμα στην μπροστινή δεξιά πλευρά.
 4. Μετρήστε 412 mm από την πίσω άκρη του πίσω αριστερού πάνω μέρους του τζαμιού. Ευθυγραμμίστε το βέλος στο τζάμι με το βέλος στην αντιτριβική ταινία και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την αντιτριβική ταινία στο όχημα, ακολουθώντας τη γραμμή της ταπετσαρίας. Επαναλάβετε αυτό το βήμα στην πίσω δεξιά πλευρά.
 5. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο κλιπ για να ανασύρετε προσεκτικά τη λαστιχένια τσιμούχα στη θέση του βέλους.
 6. Κρατώντας το εργαλείο κλιπ στη θέση του, τοποθετήστε ένα κλιπ ράγας στη θέση του βέλους.
 7. Αφαιρέστε το εργαλείο κλιπ, διασφαλίζοντας ότι το κλιπ είναι στερεωμένο στη μεταλλική υποδοχή κάτω από το τζάμι. Τραβήξτε προς τα πάνω και κουνήστε το για να βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το κέντρο του αγκίστρου ευθυγραμμίζεται με το βέλος. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία στις υπόλοιπες γωνίες του οχήματος.
 8. Τοποθετήστε το μπροστινό αριστερό πλαϊνό πέλμα πάνω από το κλιπ στην μπροστινή πλευρά του οδηγού. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για να αναγνωρίσετε και να εγκαταστήσετε το σωστό πέλμα στη σωστή θέση. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία στα υπόλοιπα πέλματα του οχήματος.
 9. Για να εγκαταστήσετε τις εγκάρσιες ράβδους: Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα άγκιστρα είναι στερεωμένα, σωστά ευθυγραμμισμένα και βρίσκονται σε όρθια θέση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε προσεκτικά τις μπροστινές και τις πίσω εγκάρσιες ράβδους πάνω από τα πέλματα.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Η μπροστινή εγκάρσια ράβδος είναι μεγαλύτερη από την πίσω.
 10. Τοποθετήστε τις πεταλούδες και σφίξτε τις με το χέρι σε κάθε κεραία.
 11. Σφίξτε τις πεταλούδες με το εξάγωνο κλειδί έως ότου η κεραία στερεωθεί σταθερά στο όχημα. Συνιστούμε σύσφιξη στα 2,5-3,5 Nm. Για να επιβεβαιώσετε ότι η κεραία είναι σωστά τοποθετημένη, τραβήξτε προς όλες τις κατευθύνσεις και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνηση. Για να ασφαλίσει το σύστημα, το σημάδι στην πεταλούδα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι στην κεραία.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να επιφέρει βλάβη στο όχημα.
 12. Χρησιμοποιείστε το κλειδί για να κλειδώσετε κάθε κεραία.
 13. Ελέγξτε ότι η μπροστινή και πίσω εγκάρσια δοκός έχουν εγκατασταθεί με ασφάλεια, τραβώντας προς όλες τις κατευθύνσεις.
 14. Τοποθετήστε τα καλύμματα. Ξεκινήστε με το κάτω άκρο και, στη συνέχεια, πιέστε το πάνω μέρος για να ασφαλίσουν στη θέση τους.