Αντικατάσταση της μπαταρίας του keyfob

Υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, το αξεσουάρ keyfob διαθέτει μπαταρία που διαρκεί έως ένα έτος, ανάλογα με την έκδοσή του και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις του οχήματος. Όταν μειωθεί η ισχύς της μπαταρίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη αφής.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του keyfob:

 1. Με το keyfob τοποθετημένο σε μια μαλακή επιφάνεια με την πλευρά των κουμπιών προς τα κάτω, απασφαλίστε το κάτω κάλυμμα, χρησιμοποιώντας ένα μικρό εργαλείο με επίπεδη μύτη.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την ώστε να απελευθερωθεί από τα κλιπ συγκράτησης.
 3. Αποφεύγοντας να αγγίξετε τις επίπεδες επιφάνειες της μπαταρίας, τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία (τύπου CR2032) με την πλευρά "+" στραμμένη προς τα πάνω.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Σκουπίστε την μπαταρία πριν από την τοποθέτηση και αποφύγετε να αγγίξετε τις επίπεδες επιφάνειες της μπαταρίας. Οι δαχτυλιές στις επίπεδες επιφάνειες της μπαταρίας μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μπορείτε να αγοράσετε μπαταρίες CR2032 από οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής που εμπορεύεται μπαταρίες.
 4. Κρατώντας το κάτω κάλυμμα υπό γωνία, ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες στο κάλυμμα με τις αντίστοιχες εγκοπές στο keyfob και πιέστε γερά το κάλυμμα πάνω στο keyfob μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.
 5. Βεβαιωθείτε ότι το keyfob λειτουργεί, ξεκλειδώνοντας και κλειδώνοντας το Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Οι μπαταρίες του keyfob ενέχουν κίνδυνο χημικού εγκαύματος και δεν πρέπει να καταπίνονται. Το keyfob περιέχει μια μικρή στρογγυλή μπαταρία. Εάν η μικρή στρογγυλή μπαταρία καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα εντός δύο ωρών και να οδηγήσει σε θάνατο. Πρέπει να διατηρείτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν το διαμέρισμα των μπαταριών δεν είναι καλά κλεισμένο, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και διατηρήστε το μακριά από παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισχωρήσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.