Επιθεώρηση των φώτων δαπέδου

Εάν το παράθυρο στο όχημά σας δεν λειτουργεί σωστά (ή το τζάμι δεν χαμηλώνει ελαφρώς όταν ανοίγει η πόρτα), εκτελέστε τη δοκιμή Βαθμονόμηση παραθύρων. Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε τα εξής:

  1. Κάτω από κάθε πλαίσιο πόρτας βρίσκεται ένα φως δαπέδου. Βεβαιωθείτε ότι το φως δαπέδου ανάβει. Εάν δεν ανάβει, προγραμματίστε ένα ραντεβού για σέρβις μέσω της εφαρμογής για κινητά. Παρόλο που αυτή η διαδικασία αφορά τη βαθμονόμηση των παραθύρων, εάν το φως δαπέδου δεν ανάβει, μπορεί να υπάρχει πιθανό ηλεκτρικό πρόβλημα που επηρεάζει επίσης τα παράθυρα. Εάν η λυχνία ανάβει, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
  2. Εντοπίστε τη γλωττίδα στη μία πλευρά του φωτός δαπέδου. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο για να αφαιρέσετε το φως δαπέδου από το πλαίσιο της πόρτας.
  3. Τραβήξτε απαλά το φως δαπέδου προς τα κάτω για να δείτε τη σύνδεσή του με την πλεξούδα καλωδίων - εάν το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο με το φως, αποσυνδέστε το πιέζοντας τη γλωττίδα της φίσας και απομακρύνετε το σύστημα φωτός από την πλεξούδα καλωδίων. Η πλεξούδα καλωδίων μπορεί να έχει χαλαρώσει ή να έχει αποσυνδεθεί ελαφρώς, οπότε η αποσύνδεση και επανασύνδεση μπορεί να βοηθήσει.
  4. Επανασυνδέστε τη λυχνία στην πλεξούδα καλωδίων και επανατοποθετήστε το φως δαπέδου. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, το παράθυρο θα πρέπει να πέσει ελαφρώς προς τα κάτω.
  5. Προσπαθήστε να κλείσετε την πόρτα απαλά, διασφαλίζοντας ότι το παράθυρο είναι ελαφρώς χαμηλωμένο πριν κλείσει και ότι ανυψώνεται μόλις κλείσει. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το φως δαπέδου (το οποίο μπορείτε να αγοράσετε online) ή με την πλεξούδα καλωδίων. Επικοινωνήστε με το Σέρβις της Tesla μέσω της εφαρμογής για κινητά για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού σέρβις.