Συμπλήρωση υγρού συστήματος πλύσης παρμπρίζ

Το μόνο δοχείο στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε υγρό είναι το δοχείο υγρού συστήματος πλύσης παρμπρίζ, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον μπροστινό χώρο αποσκευών. Όταν η στάθμη είναι χαμηλή, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη αφής.

Για να συμπληρώσετε υγρό συστήματος πλύσης:

  1. Ανοίξτε το καπό.
  2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα πλήρωσης πριν την ανοίξετε, για να μην εισχωρήσουν ακαθαρσίες στο δοχείο.
  3. Ανοίξτε την τάπα πλήρωσης.
  4. Αποφεύγοντας τις διαρροές, γεμίστε το δοχείο μέχρι η στάθμη του υγρού να είναι ορατή ακριβώς κάτω από το στόμιο πλήρωσης. Το δοχείο έχει χωρητικότητα 4,5 λίτρων.
    Τάπα πλήρωσης και πλαίσιο μεγέθυνσης, όπου εμφανίζεται η προβλεπόμενη ποσότητα πλήρωσης.
  5. Σκουπίστε αμέσως τυχόν χυμένο υγρό και ξεπλύνετε την επηρεαζόμενη περιοχή με νερό.
  6. Τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό συστήματος πλύσης παρμπρίζ που προορίζεται για αυτοκίνητα. Η χρήση άλλων ουσιών, όπως μη επεξεργασμένο νερό, μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη βακτηρίων στο σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα οσμή ή πιθανή ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ορισμένοι εθνικοί ή τοπικοί κανονισμοί περιορίζουν τη χρήση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC). Οι VOC χρησιμοποιούνται συνήθως ως αντιπηκτικό στο υγρό συστήματος πλύσης. Χρησιμοποιείτε υγρό συστήματος πλύσης με περιορισμένη περιεκτικότητα σε VOC, μόνο εάν παρέχει επαρκή αντιπηκτική αντίσταση για όλα τα κλίματα στα οποία οδηγείτε το Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην προσθέτετε υγρά συστήματος πλύσης με ειδική σύνθεση που περιέχουν υδροαπωθητικό ή εντομοαπωθητικό υγρό. Αυτά τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν γραμμές, λεκέδες και διαπεραστικό ήχο ή άλλους θορύβους.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Σε θερμοκρασίες κάτω από 40° F (4° C), χρησιμοποιήστε υγρό συστήματος πλύσης με αντιπηκτικό. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση υγρού χωρίς αντιπηκτικό στο σύστημα πλύσης μπορεί να επηρεάσει την ορατότητα μέσω του παρμπρίζ.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το υγρό του συστήματος πλύσης παρμπρίζ μπορεί να ερεθίσει τα μάτια και το δέρμα. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του υγρού συστήματος πλύσης.