Έλεγχος βάθους πέλματος ελαστικών

Η μέτρηση του βάθους πέλματος είναι σημαντική για την ασφάλεια, τη σωστή απόδοση και τον προσδιορισμό της ανάγκης για εναλλαγή των ελαστικών (εάν υπάρχει). Τα ελαστικά με βάθος πέλματος μικρότερο από 4/32" (3 mm) είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν υδρολίσθηση σε υγρές συνθήκες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Τα ελαστικά με βάθος πέλματος μικρότερο από 5/32” (4 mm) δεν έχουν καλή απόδοση σε χιόνι και λασπόχιονο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την οδήγηση σε χειμερινές συνθήκες.

Για να βελτιώσετε τα χαρακτηριστικά χειρισμού του οχήματος και να ελαχιστοποιήσετε την υδρολίσθηση σε υγρές συνθήκες, τοποθετήστε ελαστικά με μεγαλύτερο πέλμα στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ως γενική οδηγία κατά τη μέτρηση του βάθους του πέλματος.

> 5/32” Τα ελαστικά διαθέτουν ικανοποιητικό πέλμα
3/32" – 4/32" Αντικαταστήστε ή εναλλάξτε τα ελαστικά σύντομα, καθώς η απόδοση των ελαστικών μπορεί να μειωθεί σε υγρές συνθήκες ή συνθήκες χιονιού
< 2/32” Αντικαταστήστε τα ελαστικά

Χρήση μετρητή βάθους πέλματος

Χρησιμοποιήστε έναν μετρητή βάθους πέλματος για να μετρήσετε με ακρίβεια τα ελαστικά σας στο εξωτερικό, το μέσο και το εσωτερικό του πέλματος. Για τη μέτρηση, επεκτείνετε τον δείκτη φθοράς του πέλματος του ελαστικού σε μία από τις κύριες αυλακώσεις του πέλματος.