Tlak v pneumatikách

Tlak v pneumatikách lze zobrazit na dotykové obrazovce v části s kartami na obrazovce stavu vozidla nebo klepnutím na Ovládací prvky > Servis. Ve vizualizaci vozu Model Y se zobrazuje tlak v jednotlivých pneumatikách spolu s časem posledního měření tlaku. Na dotykové obrazovce se zobrazuje také doporučený tlak v pneumatikách za studena, takže snadno zjistíte, jak moc je nutné pneumatiky nahustit. Klepnutím na Ovládací prvky > Zobrazení > Tlak v pneumatikách můžete vybrat, zda chcete tlak v pneumatikách zobrazit pomocí jednotek bar nebo psi.

Tlak v pneumatikách lze zobrazit také v mobilní aplikaci Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Než se ve vizualizaci zobrazí hodnoty tlaku v pneumatikách, může být nutné ujet krátkou vzdálenost.

Kontrola a nastavení tlaku v pneumatikách

Pneumatiky musí být studené a Model Y musí nejméně tři hodiny stát. Postupujte podle následujících pokynů:

 1. Doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách jsou uvedeny na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení, který se nachází na středním sloupku na straně řidiče.
 2. Sejměte čepičku ventilku.
 3. Pevně přitiskněte přesný tlakoměr na ventilek a změřte tlak v pneumatice.
 4. Podle potřeby pneumatiku dohustěte nebo z ní vypusťte vzduch, aby tlak odpovídal doporučené hodnotě.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Vzduch lze vypustit stisknutím kovového dříku ve středu ventilku.
 5. Hodnotu tlaku v pneumatice znovu zkontrolujte přesným tlakoměrem.
 6. Podle potřeby zopakujte kroky 3 a 4, dokud není tlak v pneumatice správný.
 7. Vraťte čepičku ventilku na místo, čímž zabráníte vniknutí nečistot. Pravidelně kontrolujte ventilek z hlediska poškození a netěsnosti.

Udržování tlaku v pneumatikách

Udržujte pneumatiky nahuštěné na hodnoty tlaku uvedené na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení, i pokud se liší od tlaku vyznačeného přímo na pneumatice. Štítek s informacemi o pneumatikách a zatížení je na středním sloupku a je vidět po otevření dveří řidiče.

Pokud táhnete přívěs, nepoužívejte hodnoty tlaku v pneumatikách uvedené na štítku pneumatik a zatížení. Použijte hodnoty tlaku v pneumatikách uvedené v návodu k obsluze v části věnované tažení.

Žlutá ikona vykřičníku v symbolu kola
Pokud je jedna či více pneumatik podhuštěná nebo přehuštěná, upozorňuje na tento stav kontrolka tlaku v pneumatikách na dotykové obrazovce.

Kontrolka tlaku v pneumatikách se nevypne bezprostředně po úpravě tlaku v pneumatice. Po nahuštění pneumatiky na doporučený tlak je třeba jet krátce rychlostí vyšší než 15 mph (25 km/h), aby se aktivoval systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), který kontrolku tlaku v pneumatikách vypne.

Pokud kontrolka při každém zapnutí napájení vozu Model Y bliká po dobu jedné minuty, je detekována porucha systému TPMS.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při nízkých okolních teplotách klesá tlak v pneumatikách. Pokud se rozsvítí kontrolka systému TPMS, pneumatiky před jízdou nahustěte. Při poklesu venkovní teploty o 10° F (6° C) klesne tlak v pneumatikách o 1 PSI. Správný tlak v pneumatikách pomáhá chránit pneumatiky při jízdě po nerovném povrchu a optimalizuje dojezdovou vzdálenost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Podhuštění je nejběžnější příčinou defektu pneumatik a může způsobit přehřátí pneumatiky a následně závažné popraskání, oddělení běhounu nebo prasknutí pneumatiky, které ve většině případů vede ke ztrátě kontroly nad vozidlem a zvyšuje riziko zranění. Podhuštění také zkracuje dojezd vozidla a životnost běhounu pneumatiky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Tlak kontrolujte ve studených pneumatikách pomocí přesného tlakoměru. K tomu, aby hodnotu tlaku v pneumatice ovlivnilo její zahřátí, stačí ujet pouze jednu míli (1,6 km). Tlak v pneumatikách může také ovlivnit parkování vozidla na přímém slunci nebo v horkém počasí. Pokud je třeba zkontrolovat zahřáté pneumatiky, očekávejte vyšší tlak. Pokud se snažíte dosáhnout tlaku doporučeného pro studené pneumatiky, nevypouštějte ze zahřátých pneumatik vzduch. Pokud je v horké pneumatice tlak doporučený pro huštění studené pneumatiky nebo nižší, je pneumatika nebezpečně podhuštěná.