Kontrola a nastavení tlaku v pneumatikách

Pneumatiky musí být studené a Model Y musí nejméně tři hodiny stát. Postupujte podle následujících pokynů:

 1. Doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách jsou uvedeny na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení, který se nachází na středním sloupku na straně řidiče.
 2. Sejměte čepičku ventilku.
 3. Pevně přitiskněte přesný tlakoměr na ventilek a změřte tlak v pneumatice.
 4. Podle potřeby pneumatiku dohustěte nebo z ní vypusťte vzduch, aby tlak odpovídal doporučené hodnotě.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Vzduch lze vypustit stisknutím kovového dříku ve středu ventilku.
 5. Hodnotu tlaku v pneumatice znovu zkontrolujte přesným tlakoměrem.
 6. Podle potřeby zopakujte kroky 3 a 4, dokud není tlak v pneumatice správný.
 7. Vraťte čepičku ventilku na místo, čímž zabráníte vniknutí nečistot. Pravidelně kontrolujte ventilek z hlediska poškození a netěsnosti.