Montáž osvětlení nástupního prostoru Tesla

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Tento postup a ilustrace podrobně popisují postup montáže osvětlení nástupního prostoru Tesla. Postup pro pravou stranu je zrcadlově obrácený.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Během montáže nezavírejte dveře. Zavřete-li dveře, může dojít k poškození okna.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Namontujte levé (LH) světlo pro osvětlení nástupního prostoru Tesla do levého předního dveřního panelu a pravé (RH) světlo do pravého předního dveřního panelu.
 1. Otevřete levé přední dveře a spusťte levé přední okno zcela dolů. Malým šroubovákem nebo páčidlem opatrně vypačte světlo pro osvětlení nástupního prostoru ze spodní části panelu levých předních dveří.
 2. Stisknutím zajišťovacího výčnělku odpojte konektor světla nástupního prostoru a světlo vyjměte z vozidla.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Nevytahujte světlo nástupního prostoru příliš daleko z dveřního panelu, protože je stále připojen konektor.
 3. Zarovnejte výstupky na světle s odpovídajícím zářezem ve dveřním panelu.
 4. Připojte kabeláž k osvětlení nástupního prostoru Tesla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Po řádném připojení se osvětlení nástupního prostoru Tesla rozsvítí a zobrazí se logo Tesla.
 5. Vložte světlo pro osvětlení nástupního prostoru Tesla do otvoru ve spodní části dveřního panelu. Silným zatlačením směrem nahoru bezpečně zacvakněte osvětlení nástupního prostoru Tesla do dveřního panelu.
 6. Zavřete levé přední okno a dveře.
 7. Stejným postupem namontujte osvětlení nástupního prostoru Tesla na pravé straně vozu.