Výměna kabinových vzduchových filtrů

Model Y je vybaven vzduchovými filtry, které zabraňují pronikání pylu, nečistot, prachu a dalších částic do kabiny přes ventilační otvory. Společnost Tesla doporučuje měnit tyto filtry každé 2 roky (v Číně každý rok). Kabinové filtry lze zakoupit v obchodě Tesla (nebo na webu https://shop.tesla.cn/ – platí pro Čínu).

Postup výměny kabinových filtrů:

 1. Vypněte systém klimatizace.
 2. Posuňte pravé přední sedadlo zcela dozadu a vyjměte podlahovou rohož.
 3. Pomocí nástroje na čepy opatrně uvolněte čepy, kterými je připevněn kryt prostoru pro nohy před pravým předním sedadlem k přístrojovému panelu. Poté přidržte kryt prostoru pro nohy a odpojte dva elektrické konektory. Následně posuňte kryt prostoru pro nohy stranou.
  • V případě světla opatrně stiskněte jazýček a současně uvolněte konektor.
  • V případě reproduktoru opatrně natočte konektor na straně vozidla tak, aby se malý jazýček uvolnil z otvoru konektoru na straně krytu prostoru pro nohy, a současně uvolněte konektor.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Chcete-li zabránit poškození, netahejte při odpojování konektorů za kabely konektorů. Při odpojování konektorů tahejte za plastovou část konektorů.
 4. Pomocí nástroje na obložení opatrně uvolněte pravý boční panel ze středové konzoly. Postupujte shora dolů.
 5. Demontujte 6mm šroub, který upevňuje kryt kabinového filtru k modulu topení, větrání a klimatizace (HVAC), a poté uvolněte kryt kabinového filtru a odsuňte ho stranou. U některých vozidel je 6mm šroub nahrazen jazýčky. Stiskněte dva jazýčky ve spodní části krytu kabinového filtru ukazovákem a palcem. Nakloněním krytu směrem ven kryt sejměte.
 6. Odklopte jazýčky horního kabinového filtru směrem ven.
 7. Podržte jazýčky na horním kabinovém filtru a vytáhněte horní filtr z modulu HVAC.
 8. Podržte horní jazýček na dolním kabinovém filtru a vytáhněte dolní filtr nahoru a následně ven z modulu HVAC.
 9. Zkontrolujte, zda oba nové filtry směřují k zadní části vozidla, vložte dolní kabinový filtr do modulu HVAC a usaďte ho na místě. Poté nad něj umístěte horní kabinový filtr.
 10. Sklopte jazýčky dovnitř, aby bylo možné instalovat kryt kabinového filtru.
 11. Nasaďte kryt kabinového filtru zasunutím jazýčku v dolní části krytu a následně kryt zajistěte pomocí 6mm šroubu. Utáhněte šroub momentem 1,2 Nm/0,89 ft-lb. U vozidel s jazýčky místo 6mm šroubu nasaďte horní výřez v krytu kabinového filtru na odpovídající místo a poté zajistěte jazýčky ve spodní části modulu HVAC.
 12. Připojte zpět dva elektrické konektory k součástem v krytu prostoru pro nohy před pravým předním sedadlem a poté zajistěte kryt pomocí čepů.
 13. Zarovnejte pravý boční panel pomocí předních a zadních polohovacích otvorů na středové konzole a zatlačením zajistěte všechny čepy.
 14. Umístěte zpět podlahovou rohož a posuňte pravé přední sedadlo na své místo.