Připojení pomocného nízkonapěťového (lithium-iontového) akumulátoru

Vozidla vyrobená v továrně Gigafactory v Šanghaji přibližně od října 2021 a v továrně ve Fremontu přibližně od prosince 2021 používají lithium-iontový nízkonapěťový akumulátor.

 1. Otevřete kapotu.
 2. Vytažením nahoru uvolněte servisní panel ze spon a vyjměte ho.
 3. Pokud je vůz vybaven filtrem HEPA, přístup ke svorce pro pomocný nízké napětí zdroj získáte opatrným odtažením těsnění filtru HEPA k přední části vozu.
  Snímek ruky s rukavicí odtahující těsnění filtru HEPA
 4. Odtažením černého těsnění odkryjte kladnou svorku pro pomocný zdroj. Sejměte červený kryt a připojte kladný (+) červený kabel nízkonapěťového napájecího zdroje ke kladné (+) červené svorce pro pomocný zdroj.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Aby nedošlo k poškození vozu, zabraňte kontaktu kladného kabelu s jinými kovovými díly.
  Připojení kladného kabelu nízkonapěťového napájecího zdroje ke kladné svorce
 5. Šroub filtru HEPA (na obrázku níže) slouží jako záporná (–) svorka pro připojení pomocného zdroje. Připojte černý záporný (–) kabel nízkonapěťového zdroje k černé záporné (–) svorce filtru HEPA.
  Připojení záporného kabelu nízkonapěťového napájecího zdroje k záporné svorce
 6. Zapněte externí zdroj napájení (podle pokynů výrobce zdroje) pouze na 20 sekund a poté napájení vypněte nebo odpojte.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Pokud ponecháte napájecí zdroj zapnutý déle než 20 sekund, nemusí dojít k samočinnému obnovení nízkonapěťového akumulátoru a vůz nemusí být schopen zařadit polohu pro jízdu. Pokud k tomu dojde a chcete znovu vyzkoušet samočinné obnovení, po odpojení napájení odpojte a znovu připojte nízkonapěťový akumulátor.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud se pokoušíte aktivovat přepravní režim (pro vytažení vozu navijákem na ložnou plochu odtahového vozidla), nemusí dojít k samočinnému obnovení nízkonapěťového akumulátoru. Ponechte napájecí zdroj trvale připojený, dokud nebude vůz zajištěný.
 7. Otevřete dveře řidiče a počkejte dvě minuty.
 8. Ujistěte se, že lze ve voze zařadit polohu pro jízdu.
 9. Umístěte servisní panel do původní polohy a zatlačením dolů ho zajistěte.
 10. Zavřete kapotu.