Výměna filtrů HEPA

Pokud jsou součástí výbavy filtry HEPA, společnost Tesla doporučuje měnit tyto filtry každé 3 roky (každý rok v Číně).

Demontáž:

 1. Otevřete kapotu.
 2. Sejměte kryt pod kapotou opatrným zasunutím malého plochého nástroje nebo prstů pod kryt. Zatažením uvolněte příchytky a odložte kryt stranou.
  Obrázek vozidla s otevřeným předním zavazadlovým prostorem a zvýrazněným zadním krytem pod kapotou
 3. Nástrčným klíčem 10 mm demontujte šroub, kterým je hrdlo nádobky ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou.
  Detailní pohled na šroub, kterým je hrdlo nádobky ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou
 4. Vyjměte hrdlo nádobky ostřikovače z vozidla. Pokud je nádobka ostřikovače čelního skla plná, může určité množství kapaliny uniknout.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Není nutné snímat hadičku z hrdla.
  Detailní pohled na jazýčky, které drží hrdlo nádobky ostřikovače na místě
 5. Nástrčným klíčem 10 mm demontujte šrouby (2 ks), kterými je sestava filtru HEPA upevněna ve vozidle.
  Zvýrazněné šrouby (2 ks) na sestavě filtru HEPA
 6. Opatrně vyjměte sestavu filtru HEPA z vozidla vyklopením zadního okraje sestavy filtru nahoru kolem nádobky brzdové kapaliny a zvedněte sestavu filtru z vozidla, přičemž dejte pozor, abyste nenarazili do jiných součástí nebo je nepoškodili.
  Obrázek znázorňující vyjímání sestavy filtru HEPA z vozidla
 7. Šroubovákem Torx T20 demontujte šrouby (10 ks), kterými je kryt filtru HEPA připevněn k sestavě filtru HEPA, a poté kryt ze sestavy sejměte.
  Zvýrazněné šrouby (10 ks) na sestavě filtru HEPA
 8. Vyjměte staré uhlíkové filtry z pouzdra filtru.
 9. Vyjměte staré filtry HEPA z pouzdra filtru HEPA opatrným vypáčením pryžového těsnění a uvolněním filtru kolem těsnění.

Montáž:

 1. Vložte nové filtry HEPA do sestavy filtru HEPA. Ohněte pouzdro směrem ven a zkontrolujte, zda těsnění správně sedí kolem filtrů.
  Detailní pohled na filtry HEPA vložené do sestavy
 2. Vložte nové uhlíkové filtry do sestavy filtru tak, aby šipky na filtrech směřovaly k vám.
  Detailní pohled na uhlíkové filtry vložené do sestavy
 3. Šroubovákem Torx T20 našroubujte zpět šrouby (10 ks), kterými je kryt filtru HEPA připevněn k sestavě filtru HEPA. Utáhněte je momentem 1,6 Nm (1,2 ft-lb).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Neutahujte šrouby větším momentem. Mohlo by dojít k poškození.
  Zvýrazněné šrouby (10 ks) na sestavě filtru HEPA
 4. Vložte filtr HEPA na místo a dejte pozor, abyste nenarazili do jiných součástí nebo je nepoškodili.
  Obrázek znázorňující instalaci sestavy filtru HEPA zpět do vozidla
 5. Nástrčným klíčem 10 mm utáhněte šrouby (2 ks). Utáhněte je momentem 10 Nm (7,4 ft-lb).
  Zvýrazněné šrouby (2 ks) na sestavě filtru HEPA
 6. Ujistěte se, že je O-kroužek na hrdle nádobky ostřikovače dobře nasazen a nainstalujte hrdlo nádobky ostřikovače vložením do nádobky.
  Detailní pohled na O-kroužek na hrdle nádobky ostřikovače se šipkou směřující na nádobku ostřikovače
 7. Veďte hadici tak, aby byla zajištěna jazýčky (3 ks), které ji připevňují k hrdlu nádobky ostřikovače.
  Detailní pohled na jazýčky, které drží hrdlo nádobky ostřikovače na místě
 8. Nainstalujte čep, kterým je hrdlo nádobky ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou.
  Detailní pohled na šroub, kterým je hrdlo nádobky ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou
 9. Namontujte zpět kryt pod kapotou zasunutím příchytek do jejich otvorů v předním zavazadlovém prostoru. Zatlačením příchytek je zajistěte. Příchytky při zajištění slyšitelně zacvaknou.
  Obrázek vozidla s otevřeným předním zavazadlovým prostorem a zvýrazněným zadním krytem pod kapotou
 10. Zavřete kapotu.