Připojování a odpojování tažného zařízení

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí vaše vozidlo umožňovat tažení.

V návodu k obsluze najdete hmotnostní limity, osvědčené postupy a další informace.

Vozidla v Evropě, Izraeli, Japonsku a na Tchaj-wanu:

Sada vozu Model Y pro tažení obsahuje tažné zařízení s 50mm kulovým čepem. Pokud se tažné zařízení nepoužívá, je třeba ho demontovat a uložením na suchém místě předejít korozi. Prostor pro upevnění tažného zařízení uzavřete krytem, abyste zabránili vniknutí nečistot.

Snímek kulového čepu tažného zařízení
Sestava tažného zařízení je ke karoserii vozidla upevněna 6 šrouby.
Snímek zobrazující sestavu tažného zařízení upevněnou ke karoserii se zvýrazněnými upevňovacími prvky
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Maximální přípustný přesah bodu spřažení vzadu je 1 064 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při tažení přívěsu vždy připojte bezpečnostní řetězy. Přívěs s nákladem bezpečně zajistěte překřížením řetězů pod ojí přívěsu a jejich připojením k otvorům v přívěsu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při tažení přívěsu je třeba použít tažné zařízení vozu Model Y. Nikdy neupevňujte jiný typ tažného zařízení.

Instalace tažného zařízení:

 1. Pomocí tenkého předmětu, například příborového nože nebo plochého šroubováku vypačte po obvodu kryt tažného zařízení a uvolněte 15 příchytek, kterými je kryt upevněn k zadní masce. Kryt uložte na bezpečné místo.
  Snímek znázorňující nutnost uvolnit oba upevňovací prvky krytu
 2. Zasuňte klíč do pojistné vložky na tažném zařízení a otočte vložkou, aby byla horní část klíče zarovnána s polohou „otevřeno“.
 3. Vytáhněte pojistnou vložku přibližně o 0,5 cm a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud nebude ikona odemknutého zámku stabilně v horní části pojistné vložky.
  Snímek zobrazující pojistnou vložku se šipkami znázorňujícími otáčení ve směru hodinových ručiček
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Při otáčení pojistné vložky postupujte opatrně. Pokud se nezajistí v poloze „otevřeno“, automaticky se zasune do původní polohy „zavřeno“ a může dojít ke skřípnutí prstů.
 4. Pevně uchopte tažné zařízení zespodu a zarovnejte ho s příslušnými výřezy v prostoru pro tažné zařízení.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Neuchopujte ho za pojistnou vložku, neboť ta se musí volně otáčet.
 5. Zatlačte tažné zařízení do pouzdra tažného zařízení, dokud se pojistná vložka nezačne rychle otáčet proti směru hodinových ručiček a automaticky se nezajistí v poloze „zavřeno“.
 6. Zatažením za tažné zařízení se ujistěte, že je zcela zasunuto do pouzdra.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud není tažné zařízení zajištěno v pouzdře, po zatažení směrem dolů vypadne ven.
 7. Otočte klíč, aby byly šipky v zákrytu s ikonou zámku na pojistné vložce.
 8. Vyjměte klíč a uložte ho na bezpečné místo (nejlépe uvnitř vozidla).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Klíč lze vyjmout pouze tehdy, pokud je tažné zařízení zajištěné. Tím je zaručeno správné připojení. Nepoužívejte tažné zařízení, pokud nemůžete klíč vyjmout.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Společnost Tesla doporučuje poznamenat si kód klíče. Kód klíče je nutný k objednání náhradního dílu v případě ztráty.
  Snímek zobrazující klíč tažného zařízení
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Tažné zařízení je ke karoserii vozidla upevněno 6 maticemi.

Odpojení tažného zařízení

Po tažení tažné zařízení demontujte:

 1. Zasuňte klíč a otočením zarovnejte jeho horní stranu s ikonou odemknutého zámku.
 2. Pevně uchopte dolní stranu tažného zařízení (aby nespadlo na zem), vytáhněte pojistnou vložku ven přibližně o 0,5 cm a otočte jí po směru hodinových ručiček, dokud se ikona zámku nepřesune do horní části. Nyní je pojistná vložka odjištěna v poloze „otevřeno“ a tažné zařízení vypadne z pouzdra.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Při otáčení pojistné vložky postupujte opatrně. Pokud se nezajistí v poloze „otevřeno“, automaticky se zasune do původní polohy „zavřeno“ a může dojít ke skřípnutí prstů.
 3. Prostor s tažným zařízením opět uzavřete krytem a zacvakněte čepy, abyste zabránili vniknutí nečistot.
 4. Na pojistnou vložku tažného zařízení nasaďte krytku a tažné zařízení uložte na bezpečné místo.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Údržba tažného zařízení spočívá v pravidelném mazání jeho povrchů nepolymerizujícím mazivem.

Upevnění a demontáž kulového čepu

Vozidla v Severní Americe, Koreji, Austrálii a na Novém Zélandu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při tažení naloženého přívěsu o hmotnosti více než 1 650 lb (750 kg) společnost Tesla doporučuje, aby byl přívěs vybaven vlastním brzdovým systémem, který odpovídá dané hmotnosti přívěsu. Zajistěte shodu s místními předpisy. Je nutné samostatně zakoupit ovladač brzd. Požadovaný čtyřkolíkový konektor propojovacího kabelu lze objednat prostřednictvím servisu Tesla. Více informací je uvedeno v návodu k obsluze vozidla.

Sada vozu Model Y pro tažení neobsahuje kulový čep. Je třeba zakoupit kulový čep vhodný pro příslušný typ přívěsu. Adaptér tažného zařízení vozu Model Y podporuje kulové čepy o délce až 8,5" (22 cm) a se zvýšením až 0,75" (2 cm). Nepoužívejte žádný typ sníženého kulového čepu, který nesplňuje tyto požadavky.

Snímek zobrazující vhodné prahové hodnoty kulového čepu

Montáž kulového čepu:

 1. Pomocí tenkého předmětu, například příborového nože nebo plochého šroubováku vypačte po obvodu kryt tažného zařízení a uvolněte 15 příchytek, kterými je kryt upevněn k zadní masce. Kryt uložte na bezpečné místo.
  Snímek zobrazující uvolněný kryt
 2. V případě potřeby vyjměte závlačku z pojistného kolíku a vysuňte kolík ze sestavy tažného zařízení.
 3. Zasuňte držák kulového čepu do tažného zařízení.
 4. Zarovnejte otvor v držáku kulového čepu s otvorem v sestavě tažného zařízení.
 5. Zasuňte pojistný kolík do tažného zařízení a držáku kulového čepu.
 6. Zasuňte závlačku do otvoru na konci pojistného kolíku.

Demontáž kulového čepu:

 1. Vyjměte závlačku z pojistného kolíku a vysuňte pojistný kolík z tažného zařízení a držáku kulového čepu.
 2. Vytáhněte držák kulového čepu z tažného zařízení.
 3. Namontujte zpět kryt a kulový čep uložte na bezpečné místo.