Kontrola osvětlení nástupního prostoru

Pokud okna vozidla nefungují správně (nebo se při otevírání dveří mírně neotevře okno dveří), proveďte zkoušku Kalibrace oken. Pokud se tím problém nevyřeší, vyzkoušejte následující postup:

  1. Osvětlení nástupního prostoru se nachází pod rámem všech dveří. Zkontrolujte, zda svítí osvětlení nástupního prostoru. Pokud nesvítí, sjednejte si návštěvu servisu pomocí mobilní aplikace. Tento postup je určen pro kalibraci oken. Pokud však nesvítí osvětlení nástupního prostoru, může se jednat o elektrický problém, který má rovněž vliv na okna. Pokud svítí, postupujte následovně:
  2. Najděte výčnělek na jedné straně držáku osvětlení nástupního prostoru. Pomocí plastového nástroje nebo plochého šroubováku vypačte sestavu osvětlení nástupního prostoru z dveřního rámu.
  3. Opatrně vytáhněte osvětlení nástupního prostoru směrem dolů, aby byl vidět konektor kabelového svazku. Pokud je konektor řádně připojen, odpojte ho stisknutím výčnělku na konektoru a vysuňte kabelový svazek ze sestavy osvětlení. Mohlo dojít k uvolnění nebo částečnému odpojení kabelového svazku, proto může pomoci ho odpojit a znovu připojit.
  4. Připojte kabelový svazek zpět k osvětlení a nainstalujte držák osvětlení nástupního prostoru zpět na své místo. Po obnovení napájení by se mělo mírně otevřít okno dveří.
  5. Zkuste opatrně zavřít dveře a zkontrolujte, zda se okno před zavřením dveří mírně otevře a po zavření dveří zavře. Pokud funkce nepracuje správně, může se jednat o závadu osvětlení nástupního prostoru (lze zakoupit online) nebo o závadu kabelového svazku. Obraťte se na servis Tesla a sjednejte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.