Správa klíčů

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Klíče nemusí být u všech vozidel dostupné v závislosti na konfiguraci vozidla nebo oblasti prodeje.

Seznam všech klíčů s přístupem do vozu Model Y zobrazíte klepnutím na Ovládací prvky > Zámky. U jednotlivých klíčů se zobrazí ikona znázorňující, zda se jedná o klíč v telefonu, přístupovou kartu nebo klíč (pokud je dostupný). Tento seznam lze používat pro správu klíčů s přístupem k vozu Model Y.

Model Y podporuje použití až 19 klíčů. Pokud dosáhnete tohoto limitu, bude nutné před přidáním nového klíče odebrat některý klíč ze seznamu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Stejný klíč lze používat s více vozy Model Y. Díky tomu nemusíte při střídání vozů používat více klíčů. Pokud upravíte název ověřené přístupové karty nebo klíče v jednom voze Model Y (klepnutím na ikonu tužky), všechny ostatní vozy Model Y, ve kterých je přístupová karta také ověřena, zobrazí upravený název.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud máte vozidlo na leasing, požádejte o přidání nebo odebrání klíčů leasingovou společnost.

Přidávání klíčů pomocí dotykové obrazovky

Pokud máte přístupovou kartu nebo klíč, a už jste provedli spárování s vozidlem, můžete pomocí dotykové obrazovky spárovat nový klíč.

 1. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Klíče > Přidat klíč.
 2. Načtěte novou přístupovou kartu nebo klíč pomocí čtečky karet umístěné za držáky nápojů v horní části středové konzoly. Po rozpoznání nové přístupové karty nebo klíče kartu nebo klíč odstraňte z blízkosti čtečky karet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Při přidávání nového klíče se ujistěte, že má pokojovou teplotu. Párování velmi studeného klíče nemusí být úspěšné.
 3. Potvrďte spárování nového klíče naskenováním přístupové karty nebo klíče, který už byl spárován.
 4. Po dokončení bude seznam klíčů obsahovat nový klíč. Klepnutím na příslušnou ikonu tužky lze upravit název klíče.

Přidávání klíčů pomocí mobilní aplikace

Pokud nemáte funkční přístupovou kartu nebo klíč, můžete nový klíč přidat pomocí mobilní aplikace Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Nový klíč může pomocí mobilní aplikace spárovat pouze majitel vozidla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Párování klíče pomocí mobilní aplikace podporuje mobilní aplikace Tesla verze 4.29.0 u vozidel s verzí softwaru 2022.40 nebo novější.
 1. Když se nacházíte uvnitř vozidla Tesla nebo v jeho blízkosti, spusťte v chytrém telefonu mobilní aplikaci Tesla.
 2. V mobilní aplikaci klepněte na Zabezpečení a řidiči a poté na Přidat přístupovou kartu.
 3. Načtěte novou přístupovou kartu nebo klíč pomocí čtečky karet umístěné za držáky nápojů v horní části středové konzoly.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Při přidávání nového klíče se ujistěte, že má pokojovou teplotu. Párování velmi studeného klíče nemusí být úspěšné.
 4. Po úspěšném spárování klíče se v mobilní aplikaci zobrazí zpráva s potvrzením. V mobilní aplikaci klepněte na Hotovo a odeberte přístupovou kartu nebo klíč ze čtečky karet.
 5. Po dokončení bude seznam klíčů na dotykové obrazovce obsahovat nový klíč. Klepnutím na příslušnou ikonu tužky lze upravit název klíče.

Odebírání klíčů

Pokud si nepřejete, aby měl některý z klíčů nadále přístup k vozu Model Y (například jste telefon, přístupovou kartu ztratili apod.), můžete ho následujícím způsobem odebrat.

 1. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Zámky.
 2. V seznamu klíčů vyhledejte klíč, který si přejete odebrat, a poté klepněte na ikonu koše.
 3. Po zobrazení výzvy potvrďte odstranění načtením ověřeného klíče pomocí čtečky karet. Po dokončení již nebude odebraný klíč v seznamu uveden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model Y vyžaduje vždy alespoň jeden ověřený klíč nebo přístupovou kartu. Pokud v seznamu klíčů zůstává pouze jedna přístupová karta, nelze ji odebrat.

Výměna přístupových karet

Pokud ztratíte přístupovou kartu, náhradní můžete zakoupit v obchodě Tesla. Jakmile budete připraveni provést párování, postupujte podle pokynů výše. Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte odebrat staré přístupové karty v nabídce Ovládací prvky > Zámky > Klíče.