Přidávání a odebírání klíčů

Přidání nového klíče:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při přidávání nového klíče se ujistěte, že má pokojovou teplotu. Párování velmi studeného klíče nemusí být úspěšné.
  1. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Zámky > Klíče > Přidat klíč.
  2. Načtěte novou přístupovou kartu nebo klíč pomocí čtečky karet umístěné za držáky nápojů v horní části středové konzoly. Po rozpoznání nové přístupové karty nebo klíče kartu nebo klíč odstraňte z blízkosti čtečky karet.
  3. Potvrďte spárování nového klíče naskenováním dříve spárované přístupové karty nebo klíče.
  4. Po dokončení bude seznam klíčů obsahovat nový klíč. Klepnutím na příslušnou ikonu tužky lze upravit název klíče.

Odebrání klíče:

Pokud si nepřejete, aby měl některý z klíčů nadále přístup k vozu Model Y (například jste telefon, přístupovou kartu ztratili apod.), můžete ho následujícím způsobem odebrat.

  1. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Zámky.
  2. V seznamu klíčů vyhledejte klíč, který si přejete odebrat, a poté klepněte na ikonu koše.
  3. Po zobrazení výzvy potvrďte odstranění načtením ověřeného klíče pomocí čtečky karet. Po dokončení již nebude odebraný klíč v seznamu uveden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model Y vyžaduje vždy alespoň jednu ověřenou přístupovou kartu nebo klíč. Pokud v seznamu klíčů zůstává pouze jedna přístupová karta, nelze ji odebrat.