Restartování dotykové obrazovky

Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo se chová neobvykle, lze ji restartovat.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Dotykovou obrazovku restartujte, pouze pokud vozidlo stojí a je zařazena poloha parkování. Stav vozidla, bezpečnostní výstrahy, pohled parkovací kamery apod., se nebudou během restartování zobrazovat.
  1. Zařaďte polohu parkování.
  2. Podržte stisknutá obě tlačítka procházení na volant, dokud dotyková obrazovka neztmavne.
    Volant se zvětšeným vyobrazením šipek ukazujících vzhůru na levé a pravé tlačítko procházení
  3. Dotyková obrazovka se restartuje přibližně 30 sekund. Pokud dotyková obrazovka i po několika minutách stále nereaguje nebo se chová neobvykle, zkuste zapnout a vypnout napájení vozu (pokud je to možné). Viz Zapínání a vypínání napájení vozu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Podržením tlačítek procházení pouze restartujete dotykovou obrazovku. Nerestartuje se žádná jiná součást vozidla a nedojde k vypnutí a zapnutí napájení vozu Model Y.