Wi-Fi

Wi-Fi je k dispozici jako způsob datového připojení, které je často rychlejší než mobilní datové sítě. Připojení Wi-Fi je užitečné zejména v oblastech s omezeným nebo žádným mobilním signálem. Společnost Tesla doporučuje pro zajištění rychlých a spolehlivých aktualizací softwaru a map nechat Model Y připojený k Wi-Fi, kdykoli je to možné (například když je zaparkovaný doma).

Připojení k Wi-Fi:

 1. Klepněte na Ovládací prvky > Wi-Fi. Model Y začne vyhledávat a zobrazovat nalezené dostupné sítě Wi-Fi v dosahu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud se v seznamu nezobrazí známá síť Wi-Fi, přejeďte s vozidlem Model Y blíž k přístupovému bodu nebo zvažte použití zařízení pro zesílení signálu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Při připojování k síti 5 GHz (pokud je k dispozici) zkontrolujte, které kanály jsou ve vaší oblasti podporovány.
  Tabulka 1. Podporované kanály sítě 5 GHz
  36–48 52–64 100–140 149–165
 2. Pomocí Vyhledávání sítí Wi-Fi vyhledejte a klepněte na síť Wi-Fi, kterou chcete použít, nebo síť přidejte ručně pomocí možnosti Přidat sítě Wi-Fi, zadejte heslo (pokud je požadováno) a klepněte na Potvrdit. Po úspěšném připojení se síť zobrazí v sekci Známé sítě Wi-Fi společně se zeleným zatržítkem. Kdykoli je síť v dosahu, Model Y se k ní automaticky připojí.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Model Y v současné době nepodporuje připojení k sítím Wi-Fi s přihlašovacím portálem (sítě Wi-Fi běžně používané veřejnými hotspoty, u kterých je vyžadován přístup prostřednictvím webového portálu a souhlas s podmínkami použití služby).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud bude v dosahu více již dříve využívaných sítí, Model Y se připojí k poslední použité síti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V servisních centrech Tesla se Model Y automaticky připojí k servisní Wi-Fi síti Tesla.

Hotspoty a konektivita

Pro přístup k internetu lze rovněž využít mobilní hotspot nebo internetové připojení vašeho telefonu (podléhá poplatkům a omezením poskytovatele mobilních služeb). Pokud chcete zůstat připojeni k síti Wi-Fi po zařazení polohy pro jízdu vpřed nebo zpátečky, vyberte na obrazovce pro nastavení Wi-Fi příslušné připojení a poté klepněte na Zachovat připojení při jízdě.