Odstraňování problémů s Bluetooth

Vozidlo používá technologii Bluetooth a BLE (Bluetooth Low Energy) pro bezproblémové propojení chytrého telefonu s vozem Model Y. U technologií Bluetooth a BLE může vlivem několika potenciálních faktorů někdy docházet k odpojení nebo k problémům při procesu párování. Díky připojení Bluetooth může vozidlo využívat různé funkce telefonu, jako je zvuk, telefonní hovory, kalendáře, textové zprávy atd.

Technologie BLE se využívá pro pasivní funkce, například pro telefon jako klíč.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud u sebe nemáte funkční přístupovou kartu, nerušte párování vozidla s telefonem, ani neodstraňujte telefon nastavený jako klíč.

Při odstraňování problémů s Bluetooth vyzkoušejte následující postupy, přičemž začněte s chytrým telefonem.

Odstraňování problémů s chytrým telefonem

K problémům s připojením Bluetooth může docházet kvůli nastavení a aktualizacím chytrého telefonu:

 • Zapněte v telefonu funkci Bluetooth. Pokud je funkce Bluetooth již zapnutá, vypněte ji a poté ji znovu zapněte.
 • Zkontrolujte, zda je vypnutý režim letadla.
 • Nabijte telefon. Pokud je baterie telefonu příliš vybitá, nemusí podporovat funkce Bluetooth.
 • Řádně spárujte zařízení. Pokud je již spárované, zkuste párování zrušit a poté zařízení znovu spárovat.
 • Aktualizujte software telefonu na nejnovější verzi nabízenou výrobcem.
 • Zkontrolujte, zda je jako výstupní zdroj zvuku vybrán audiosystém vozidla.
 • Zkontrolujte, zda je v nastavení telefonu povolená funkce Bluetooth (např. jsou zapnutá mobilní data nebo jste připojeni k Wi-Fi).
 • Vypněte a znovu zapněte telefon.
 • Zkontrolujte v mobilní aplikaci, zda je u oprávnění pro přístup k poloze vybrána možnost „Vždy zapnuto“.

Odstraňování problémů s mobilní aplikací Tesla

Zkontrolujte mobilní aplikaci Tesla:

 • Ujistěte se, že mobilní aplikace Tesla používá aktuální verzi softwaru.
 • Při používání telefonu nastaveného jako klíč zkontrolujte, zda jste přihlášeni k mobilní aplikaci Tesla.
 • Zkontrolujte, zda je aplikace Tesla spuštěna na pozadí.
 • Důkladně zkontrolujte, že jste provedli úplné nastavení profilu v mobilní aplikaci a správné nastavení.

Odstraňování problémů s vozidlem

Nastavení vozidla mohou ovlivnit jeho schopnost spárování s chytrým telefonem:

 • Nabíjení vozu Model Y: Pokud je akumulátor vozidla příliš vybitý, funkce Bluetooth může přestat fungovat.
 • Aktualizujte software vozidla a zajistěte, aby byl vždy aktuální. Dostupnost nových aktualizací softwaru můžete zkontrolovat v nabídce Ovládací prvky > Software..
 • Restartujte vozidlo.

Pokud Bluetooth stále nefunguje, zrušte spárování vozidla a chytrého telefonu. Poté zkuste vůz a telefon znovu spárovat.

Pokud máte problémy s telefonem s technologií BLE nastaveným jako klíč, přejděte ve vozidle do nabídky Ovládací prvky > Zámky a odstraňte telefon z funkce „telefon jako klíč“. Poté ho znovu nastavte. Tento postup však provádějte pouze tehdy, když jste ve vozidle, a máte u sebe spolehlivý záložní klíč (například přístupovou kartu).