Odstranění kamínků/nečistot z brzdového štítu

Pokud, ve vzácných případech, během jízdy náhle uslyšíte skřípavé nebo škrabavé zvuky z brzd nebo kol (i při velmi nízkých rychlostech), je pravděpodobné, že se mezi brzdový štít a kotouč zaklínily kamínky nebo jiné nečistoty.

 1. Brzdový kotouč
 2. Brzdový štít

Hluk je způsoben tím, že kamínky či jiné nečistoty drhnou o brzdový kotouč, který se otáčí spolu s kolem. Tato situace nemá vliv na výkon brzd, přesto byste ale měli kamínky a nečistoty odstranit co nejdříve.

Postup odstranění kamínků/nečistot z brzdového štítu:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud vozidlo nedávno jelo, mohou být součásti brzd horké. Nedotýkejte se horkých součástí brzdy, aby nedošlo k popálení.
 1. Zařaďte polohu parkování.
 2. Sejměte aerodynamický kryt kola, pokud je součástí výbavy. Viz Sejmutí a nasazení aerodynamických krytů.
 3. Rukou v rukavici opatrně zatlačte na horní, boční a spodní část brzdového štítu, dokud kamínky nebo nečistoty nevypadnou.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Nepoužívejte nástroje nebo předměty, které by mohly poškodit brzdový štít nebo kolo. Na brzdový štít netlačte přílišnou silou, abyste ho trvale neohnuli.
 4. V případě potřeby opakujte kroky 2 až 3 na štítech ostatních kol.
 5. Zkontrolujte, zda hluk ustal.
 6. Nasaďte zpět aerodynamický kryt kola, pokud byl nainstalován. Viz Sejmutí a nasazení aerodynamických krytů.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud se vám výše uvedeným postupem nepodařilo kamínky nebo jiné nečistoty odstranit, zkuste pomalu střídavě popojíždět vpřed a vzad (jeďte několik sekund vpřed, zastavte, a pomalu jeďte několik sekund zpět). Postup několikrát opakujte, dokud hluk nezmizí. Postup provádějte na bezpečném místě a pečlivě sledujte okolí. Pokud zvuk nezmizí, pomocí mobilní aplikace kontaktujte společnost Tesla nebo si naplánujte návštěvu servisu.