Udělejte si sami

Oblíbené odkazy:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Některé díly a postupy nemusí být pro váš vůz k dispozici z důvodu konfigurace vozidla nebo oblasti prodeje. Při návštěvě webu http://www.tesla.com vyberte svou oblast a jazyk a prohlédněte si aktualizovaný seznam dostupných dílů a příslušenství pro danou oblast.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Než provedete postupy uvedené v této příručce, je vaší odpovědností zkontrolovat a ověřit, zda jsou platné pro konkrétní vozidlo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Provádějte jednotlivé práce na suchém a dobře osvětleném místě. Pro zajištění své bezpečnosti provádějte práce, pouze pokud se na to cítíte, a vždy postupujte podle příslušných pokynů.