Záběh brzd

Po výměně brzdových destiček nebo brzdových kotoučů byste měli provést záběh brzd. Provedením záběhu brzd můžete navíc zabránit pískání brzd při brzdění, zejména pokud se pískání objevuje za jízdy v dešti, v chladném nebo vlhkém počasí, nebo pokud je povrch některých dílů brzd znečištěný povrchovou korozí. Vezměte prosím na vědomí, že občasné pískání je normálním jevem u všech vozidel vybavených kotoučovými brzdami a nemá vliv na brzdný výkon.

Před provedením záběhu brzd přejděte do části Ovládací prvky > Servis a ujistěte se, že tlak v pneumatikách odpovídá specifikacím. Hodnoty doporučeného tlaku v pneumatikách naleznete na štítku na sloupku dveří řidiče nebo v návodu k obsluze vozidla.

Postup záběhu brzd:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Dodržujte všechny místní zákony o bezpečnosti silničního provozu a záběh provádějte pouze na vhodném místě, kde je taková činnost legální, s minimálním nebo žádným provozem.
  1. Jeďte s vozidlem rychlostí přibližně 80–90 km/h (50–55 mph) na rovné silnici.
  2. Mírným a neměnným tlakem na brzdový pedál pomalu zpomalte vozidlo a při rychlosti 15 km/h (10 mph) pedál uvolněte.
  3. Tento postup opakujte 6krát a před každým dalším zpomalováním vždy vyčkejte nejméně 30 sekund.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud zvuk nezmizí, naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.