Kalibrace oken

V nepravděpodobném případě, že se okno chová neočekávaným způsobem (dotýká se kovového obložení, řádně se neotevírá nebo nezavírá, spouští se při otevření dveří víc, než je běžné apod.), můžete ho kalibrovat a problém tak potenciálně vyřešit.

Postup kalibrace okna:

  1. Zavřete dveře s dotčeným oknem.
  2. Posaďte se na sedadlo řidiče a zavřete dveře řidiče.
  3. Pomocí spínače okna na dveřích řidiče použijte u příslušného okna funkci zavřít, dokud se okno nezastaví.
  4. Pomocí spínače okna na dveřích řidiče použijte u příslušného okna funkci otevřít, dokud se okno nezastaví.
  5. Opakujte krok 3 a použijte u příslušného okna funkci zavřít, dokud se okno nezastaví.

Okno by nyní mělo být zkalibrované. Pokud problém přetrvává i po několika pokusech o kalibraci, vyzkoušejte Kontrola osvětlení nástupního prostoru. Pokud tento postup nefunguje, obraťte se na společnost Tesla.