Demontáž a montáž aerodynamických krytů

Pokud je Model Y vybaven aerodynamickými kryty, je nutné je za účelem přístupu k maticím kol sejmout.

Postup sejmutí aerodynamického krytu:

  1. Pevně uchopte aerodynamický kryt oběma rukama.
  2. Uvolněte upevňovací spony přitažením aerodynamického krytu směrem k sobě.
    Aerodynamický kryt se šipkou směřující od pneumatiky

Postup nasazení aerodynamického krytu:

  1. Nastavte vybrání v aerodynamickém krytu proti ventilku.
  2. Silným zatlačením na střed krytu jej zajistěte a poté silně zatlačte na každý paprsek po obvodu krytu. Možná bude nutné přidržet opačnou stranu krytu, dokud nebudou všechny paprsky zajištěny.
  3. Pevně zatlačte na střed krytu rukama, abyste se ujistili, že je zajištěn (do krytu ale nebouchejte).
  4. Nakonec se krátkým zatažením za každý paprsek ujistěte, že pevně drží na místě.
Logo Tesla „T“ na aerodynamickém krytu zarovnané s ventilkem pneumatiky a šipka směřující od krytu k pneumatice

U kol Gemini zatlačte po obvodu krytu, dokud nebude v rovině s povrchem kola. Zatlačte na emblém Tesla „T“ uprostřed, dokud kryt nezapadne na místo. Více informací je uvedeno v části .

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před jízdou zkontrolujte, zda je aerodynamický kryt dobře nasazen, aby během jízdy neodpadl.