Doplňování kapaliny ostřikovačů čelního skla

Jedinou nádobkou, do které se smí doplňovat kapalina, je nádobka ostřikovačů čelního skla umístěná za předním zavazadlovým prostorem. Pokud hladina kapaliny poklesne, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

Doplňování kapaliny do ostřikovačů:

  1. Otevřete kapotu.
  2. Před sejmutím uzávěru plnicího otvoru okolí uzávěru očistěte, aby do nádobky nevnikly nečistoty.
  3. Sejměte uzávěr plnicího otvoru.
  4. Pokud chcete předejít rozlití kapaliny, naplňte nádobku tak, aby hladina kapaliny byla těsně pod plnicím hrdlem. Nádobka má objem 4,5 litru.
    Uzávěr plnicího otvoru se zvětšeným vyobrazením cílové úrovně plnění
  5. Případnou rozlitou kapalinu ihned setřete a potřísněné místo omyjte vodou.
  6. Našroubujte zpět uzávěr plnicího otvoru.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Používejte pouze kapalinu do ostřikovačů určenou pro automobily. Při použití jiných kapalin, například neupravené vody, může dojít ke zvýšení množství bakterií v klimatizačním systému, ke vzniku zápachu nebo k poškození, které není kryté zárukou.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Některé národní nebo místní předpisy zakazují používání těkavých organických sloučenin. Ty jsou běžně používány jako nemrznoucí přísada v kapalině do ostřikovačů. Takové kapaliny použijte, pouze pokud je to nutné vzhledem ke klimatickým podmínkám, ve kterých Model Y provozujete.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nepoužívejte kapaliny, které obsahují vodoodpudivé přísady nebo přísady pro odstraňování hmyzu. Tyto kapaliny mohou vytvářet pruhy, skvrny nebo způsobovat skřípání stěračů.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při teplotách pod 40° F (4° C) používejte nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů. Používání kapaliny do ostřikovačů bez nemrznoucích přísad může v chladném počasí zhoršit výhled přes čelní sklo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Kapalina do ostřikovačů čelního skla může vyvolat podráždění pokožky nebo očí. Čtěte a dodržujte pokyny výrobce kapaliny do ostřikovačů.