Zapínání a vypínání napájení vozu

Pokud se Model Y chová neobvykle nebo zobrazuje neurčitou výstrahu, můžete ho vypnout a zapnout.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo vykazuje neobvyklé chování, zkuste Restartování dotykové obrazovky, než vozidlo vypnete a zapnete.
  1. Zařaďte polohu parkování.
  2. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Vypnout napájení.
  3. Vyčkejte nejméně dvě minuty a během této doby neprovádějte žádné akce. Neotvírejte dveře, nedotýkejte se brzdového pedálu, dotykové obrazovky apod.
  4. Po dvou minutách vozidlo probuďte sešlápnutím brzdového pedálu nebo otevřením dveří.