Výměna baterie klíče

Při běžném používání vydrží baterie doplňkového klíče až jeden rok, v závislosti na verzi klíče a zvoleném nastavení vozidla. Pokud je baterie slabá, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

Postup výměny baterie klíče:

 1. Položte klíč stranou opatřenou tlačítky na měkký povrch a pomocí malého nástroje s plochou čepelí uvolněte spodní kryt.
 2. Vyjměte baterii vytažením zpod upevňovacích spon.
 3. Vložte novou baterii (typ CR2032) tak, aby strana s označením „+“ směřovala vzhůru. Nedotýkejte se plochých povrchů baterie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Před vložením baterii očistěte a nedotýkejte se plochých povrchů baterie. Otisky prstů na povrchu baterie mohou zkrátit její životnost.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Baterie CR2032 lze zakoupit u libovolného prodejce baterií.
 4. Přidržte spodní kryt šikmo, nastavte jazýčky na krytu do odpovídajících otvorů v klíči a pevně kryt přitiskněte na klíč, dokud nezaklapne na místo.
 5. Odemknutím a zamknutím vozu Model Y ověřte funkčnost klíče.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Baterie v klíči mohou způsobit chemické popáleniny a nesmí být pozřeny. Klíč obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí knoflíkové baterie hrozí do dvou hodin závažné vnitřní popáleniny s následkem smrti. Nové i použité baterie skladujte mimo dosah dětí. Pokud prostor na baterie nelze bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a skladujte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich zasunutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.