Čištění trysek ostřikovačů

Pokud jsou trysky ostřikovačů čelního skla zanesené, odstraňte z nich pomocí drátku předmět, který je blokuje.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při čištění vozu Model Y ostřikovače nezapínejte. Kapalina do ostřikovačů čelního skla může vyvolat podráždění pokožky nebo očí. Pročtěte si a dodržujte pokyny výrobce kapaliny do ostřikovačů.
Zvětšené vyobrazení s tryskami ostřikovačů směřujícími na spodní stranu lišty stěrače