Čištění trysek ostřikovačů

Čištění trysek ostřikovačů

Pokud jsou ostřikovače čelního skla zanesené, odstraňte z trysek pomocí drátku předmět, který je blokuje.

Zvětšené vyobrazení s tryskami ostřikovačů směřujícími na spodní stranu lišty stěrače
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při čištění vozu Model Y ostřikovače nezapínejte. Kapalina do ostřikovačů čelního skla může vyvolat podráždění pokožky nebo očí. Pročtěte si a dodržujte pokyny výrobce kapaliny do ostřikovačů.