Demontáž a zpětná montáž opěrky hlavy předního sedadla

Přední opěrky hlavy vozidla nejsou nastavitelné a společnost Tesla nedoporučuje jejich demontáž. Pokud je však nutné opěrky demontovat, demontáž a zpětnou montáž proveďte následovně:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při nehodě hrozí bez opěrek hlavy větší riziko zranění. Společnost Tesla nedoporučuje upravovat nebo demontovat hlavové opěrky.

Demontáž opěrky hlavy:

 1. Nalepte několik větších kousků maskovací pásky kolem plastového opěradla sedadla. Při demontáži hlavové opěrky se může opěradlo sedadla uvolnit, proto ho k sedadlu zajistěte páskou.
 2. V místě ramen opěrky hlavy stlačte sedadlo dolů. Každé rameno je zajištěno malou kovovou sponou umístěnou na levé straně.
 3. Pomocí tenkého tupého nástroje zatlačte sponu doleva, čímž uvolníte opěrku hlavy ze sedadla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  S nástrojem zacházejte opatrně, abyste nepoškodili materiál sedadla.
 4. Po uvolnění prvního ramene vložte ruku pod opěrku hlavy, aby nedošlo k jeho opětovnému zajištění.
 5. Uvolněte druhé rameno opěrky hlavy ze sedadla.
 6. Hlavovou opěrku vyjměte. Možná budete muset sklopit sedadla dozadu, přičemž bude třeba jemně tlačit na opěradlo, aby nedošlo k jeho uvolnění.

Zpětná montáž opěrky hlavy:

 1. Zarovnejte ramena opěrky hlavy s otvory v horní části sedadla a ramena zasuňte. Možná budete muset zatlačit na opěradlo sedadla směrem dopředu, aby se zarovnaly spony s rameny hlavové opěrky.
 2. Zatlačte opěrku hlavy dolů, dokud se bezpečně nezajistí. Uslyšíte cvaknutí signalizující zajištění opěrky na místě.