Servisní intervaly vozidla

Údržbu vozidla je třeba provádět podle potřeby. V zájmu zajištění spolehlivosti a výkonnosti vozu Model Y však společnost Tesla doporučuje provádět následující servisní úkony v pravidelných intervalech.
  • Kontrola brzdové kapaliny každé 4 roky (v případě potřeby proveďte výměnu)*.
  • Výměna vysoušeče klimatizace každé 4 roky.
  • Výměna vzduchového filtru kabiny každé 2 roky (nebo 3 roky v případě filtrů HEPA a uhlíkových filtrů, pokud jsou součástí výbavy). U vozidel v Číně měňte filtry HEPA a uhlíkové filtry každý rok.
  • Výměna filtru HEPA každé 3 roky (nebo každý rok v Číně).
  • Čištění a mazání brzdových třmenů každý rok nebo každých 12 500 mil (20 000 km) při provozu v oblasti, kde se v zimě solí vozovka
  • Vzájemná záměna pneumatik každých 6 250 mil (10 000 km) nebo pokud se hloubka vzorku liší o 2/32 palce (1,5 mm) nebo více, podle toho, co nastane dříve.

*Při intenzivním používání brzd během tažení vozidla, jízdy v horském terénu nebo jízdy s důrazem na výkon – zejména u vozidel provozovaných v horkém a vlhkém podnebí – mohou být nutné častější kontroly a výměny brzdové kapaliny.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Provádějte jednotlivé práce na suchém a dobře osvětleném místě. Pro zajištění své bezpečnosti provádějte práce, pouze pokud se na to cítíte, a vždy postupujte podle příslušných pokynů.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Na žádná poškození způsobená otevřením nádržky chladicí kapaliny akumulátoru se nevztahuje záruka.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Výše uvedené intervaly platí pro normální jízdní styl a podmínky. Servis vozu Model Y byste však měli provádět dle potřeby v závislosti na různých okolnostech, jako jsou jízdní styl, účel použití vozidla, okolní podmínky atd. Výše uvedené servisní úkony může být nutné provádět častěji nebo méně často než ve stanoveném intervalu. Výše uvedený seznam by rovněž neměl být považován za úplný a nezahrnuje spotřební díly, jako jsou stěrače čelního skla, brzdové destičky, nízkonapěťový olověný akumulátor (v příslušných případech) atd.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Na poškození nebo závady způsobené údržbou nebo opravami provedenými techniky bez certifikace společnosti Tesla se nevztahuje záruka.