Párování zařízení Bluetooth

Spárovaný telefon Bluetooth lze používat k telefonování, k přístupu k seznamu kontaktů a posledních hovorů apod. Z telefonu je rovněž možné přehrávat multimediální soubory. Po spárování telefonu se k němu Model Y bude moci připojit vždy, když bude telefon v dosahu.

Při párování telefonu usedněte do vozu Model Y a postupujte podle následujících pokynů:

 1. Zkontrolujte, zda je zapnutá dotyková obrazovka i telefon.
 2. V telefonu aktivujte Bluetooth a ujistěte se, že je telefon možné vyhledat.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  U některých telefonů může být nutné zbytek postupu dokončit v nabídce nastavení Bluetooth.
 3. Klepněte na ikonu Bluetooth v horní části dotykové obrazovky.
 4. Na dotykové obrazovce klepněte na Add New Device > Start Search. Na dotykové obrazovce se zobrazí seznam všech dostupných zařízení Bluetooth v provozní vzdálenosti.
 5. Na dotykové obrazovce klepněte na telefon, který chcete spárovat. Dotyková obrazovka během několika sekund zobrazí náhodně vytvořené číslo. Telefon by měl zobrazit shodné číslo.
 6. Zkontrolujte, zda se číslo zobrazené na telefonu shoduje s číslem zobrazeným na dotykové obrazovce. Následně na telefonu potvrďte, že chcete provést párování.
 7. Pokud telefon zobrazí výzvu, nastavte, zda chcete vozu Model Y povolit přístup ke kontaktům a multimediálním souborům.

Po spárování se Model Y automaticky připojí k telefonu a dotyková obrazovka signalizuje aktivní připojení symbolem Bluetooth vedle názvu telefonu.

Nastavení připojeného zařízení lze kdykoli změnit na obrazovce nastavení Bluetooth. Připojený telefon lze například označit jako Priority Device. To je užitečné v situacích, kdy připojíte více telefonů a příslušné telefony ve voze Model Y často používáte. Model Y se automaticky nejdříve pokouší připojit k prioritnímu zařízení.