Výměna nízkonapěťového olověného akumulátoru

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Je vaší odpovědností sledovat stav nízké napětí akumulátoru. Na poškození nízké napětí akumulátoru v důsledku úplného vyčerpání energie se záruka nevztahuje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pokud chcete předejít poškození, na které se nevztahuje záruka, vyměňte nízkonapěťový olověný akumulátor za stejný typ. Nízkonapěťový olověný akumulátor pro severoamerická vozidla je AtlasBX / Hankook 85B24LS 12V 45Ah. Nový nízkonapěťový olověný akumulátor kompatibilní s vaším vozidlem můžete zakoupit v místním servisním centru.

Výměnu nízkonapěťového olověného akumulátoru proveďte následujícím postupem. Při manipulaci s olověným akumulátorem používejte vhodné osobní ochranné prostředky (jako jsou ochranné brýle, kožené rukavice atd.).

Demontáž:

 1. Připravte vozidlo na demontáž nízkonapěťového olověného akumulátoru:
  1. Ujistěte se, že je ve vozidle zařazena poloha parkování.
  2. Spusťte všechna okna.
  3. Otevřete přední zavazadlový prostor.
  4. Nechte pootevřené dveře, abyste se v případě potřeby dostali zpět do vozidla.
  5. Odpojte nabíjecí kabel od nabíjecího portu.
 2. V předním zavazadlovém prostoru sejměte kryt pod kapotou opatrným zasunutím malého plochého nástroje nebo prstů pod kryt. Zatažením uvolněte příchytky a odložte kryt stranou.
  Obrázek vozidla s otevřeným předním zavazadlovým prostorem a zvýrazněným zadním krytem pod kapotou
 3. Vyjměte filtr HEPA, pokud je součástí výbavy:
  1. Nástrčným klíčem 10 mm demontujte šroub, kterým je hrdlo nádobky ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou.
   Detailní pohled na šroub, kterým je hrdlo nádobky ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou
  2. Vyjměte hrdlo nádobky ostřikovače z vozidla. Pokud je nádobka ostřikovače čelního skla plná, může určité množství kapaliny uniknout.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Poznámka
   Není nutné snímat hadičku z hrdla.
   Detailní pohled na jazýčky, které drží hrdlo nádobky ostřikovače na místě
  3. Nástrčným klíčem 10 mm demontujte šrouby (2 ks), kterými je sestava filtru HEPA upevněna ve vozidle.
   Zvýrazněné šrouby (2 ks) na sestavě filtru HEPA
  4. Vyjměte sestavu filtru HEPA z vozidla vyklopením zadního okraje sestavy filtru nahoru kolem nádobky brzdové kapaliny. Zvedněte sestavu filtru z vozidla a dejte pozor, abyste nenarazili do jiných součástí nebo je nepoškodili.
   Obrázek znázorňující vyjímání sestavy filtru HEPA z vozidla
 4. Vypněte vozidlo – na dotykové obrazovce přejděte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Vypnout napájení.
 5. Nástrčným klíčem 10 mm povolte matici, která připevňuje zápornou (–) svorku k zápornému (–) pólu na olověném akumulátoru. Sejměte svorku ze záporného (–) pólu akumulátoru.
  Detailní pohled na nízkonapěťový olověný akumulátor se zvýrazněnou zápornou (–) svorkou
 6. Odpojte nouzovou kabelovou smyčku posunutím červeného zajišťovacího jazýčku k sobě a stisknutím černého jazýčku.
  Šipka znázorňující odpojenou nouzovou kabelovou smyčku
 7. Uvolněte krytku svorky a nástrčným klíčem 10 mm povolte matici, která připevňuje kladnou svorku (+) ke kladnému (+) pólu na olověném akumulátoru. Sejměte svorku z kladného (+) pólu akumulátoru a zakryjte svorku suchým hadříkem.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Nedovolte, aby se kladná (+) svorka dotýkala blízkých součástí, jako je držák olověného akumulátoru nebo vedení klimatizace.
  Detailní pohled na nízkonapěťový olověný akumulátor se zvýrazněnou kladnou (+) svorkou
 8. Odpojte hadičku odvětrávací trubice ze strany záporného (–) pólu olověného akumulátoru.
  Detailní pohled na nízkonapěťový olověný akumulátor se zvýrazněnou hadičkou odvětrávací trubice
 9. Nástrčným klíčem 10 mm povolte matici držáku akumulátoru na horní části olověného akumulátoru. Držák akumulátoru uvolníte vyháknutím a posunutím dozadu. V případě potřeby nakloňte držák akumulátoru dozadu, aby nespadl do vozidla.
  Šipka znázorňující povolení matice a vytažení držáku nahoru a ven
 10. Pomocí držadla na akumulátoru olověný akumulátor opatrně vytáhněte a dejte pozor, abyste nepoškodili okolní součásti a nedotkli se jich.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Při zvedání olověného akumulátoru stůjte před vozidlem a použijte správnou techniku zvedání. Olověný akumulátor váží přibližně 12 kg (25 lb). Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
  Příklad nízkonapěťového olověného akumulátoru
 11. Zkontrolujte, zda je nový olověný akumulátor opatřen červenou krytkou na kladném (+) pólu. Pokud nový olověný akumulátor červenou krytku nemá, použijte červenou krytku ze starého akumulátoru, kterou uvolníte pomocí nástroje na obložení.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Starý olověný akumulátor zlikvidujte v souladu s místními zákony, například ho odevzdejte do zařízení na recyklaci akumulátorů. Olověný akumulátor při přepravě položte na ručník nebo kus lepenky a udržujte ve svislé poloze.
  Detailní pohled na nízkonapěťový olověný akumulátor se zvýrazněnou červenou krytkou

Montáž:

 1. Opatrně uložte nový olověný akumulátor na místo a dejte pozor, abyste nepoškodili blízké součásti a nedotkli se jich.
 2. Nainstalujte držák olověného akumulátoru a nástrčným klíčem 10 mm utáhněte matici, kterou je připevněn k 12V akumulátoru. Utáhněte matici momentem 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Detailní pohled na držák akumulátoru se zvýrazněnou maticí
 3. Nainstalujte zpět nouzovou kabelovou smyčku.
  Šipka znázorňující připojení nouzové kabelové smyčky
 4. Odstraňte ochranné krytky z kladného (+) a záporného (–) pólu na novém nízkonapěťovém olověném akumulátoru.
 5. Připojte kladnou svorku (+) nasazením na kladný pól (+) akumulátoru. Nástrčným klíčem 10 mm utáhněte matici momentem 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Detailní pohled na nízkonapěťový olověný akumulátor se zvýrazněnou kladnou (+) svorkou
 6. Na kladný (+) pól nasaďte krytku.
 7. Připojte zápornou (–) svorku nasazením na záporný (–) pól akumulátoru. Nástrčným klíčem 10 mm utáhněte matici momentem 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Detailní pohled na nízkonapěťový olověný akumulátor se zvýrazněnou zápornou (–) svorkou
 8. Připojte hadičku odvětrávací trubice ze strany záporného (–) pólu olověného akumulátoru.
  Detailní pohled na nízkonapěťový olověný akumulátor se zvýrazněnou hadičkou odvětrávací trubice
 9. Otevřete některé ze dveří vozidla, abyste se ujistili, že napájení bylo správně obnoveno a dotyková obrazovka se zapne (může to trvat několik minut).
 10. Nainstalujte filtr HEPA, pokud je součástí výbavy:
  1. Opatrně uložte filtr HEPA na místo a dejte pozor, abyste nepoškodili blízké součásti a nedotkli se jich.
   Obrázek znázorňující instalaci sestavy filtru HEPA zpět do vozidla
  2. Nástrčným klíčem 10 mm utáhněte šrouby (2 ks) momentem 5 Nm (3,7 ft-lb).
   Zvýrazněné šrouby (2 ks) na sestavě filtru HEPA
  3. Ujistěte se, že je O-kroužek na hrdle nádobky ostřikovače dobře nasazen a nainstalujte hrdlo nádobky ostřikovače vložením do nádobky.
   Detailní pohled na O-kroužek na hrdle nádobky ostřikovače se šipkou směřující na nádobku ostřikovače
  4. Veďte hadici tak, aby byla zajištěna jazýčkem.
   Detailní pohled na jazýčky, které drží hrdlo nádobky ostřikovače na místě
  5. Nástrčným klíčem 10 mm zašroubujte šroub, kterým je hrdlo nádobky ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou. Utáhněte šroub momentem 5 Nm (3,7 ft-lb).
   Detailní pohled na šroub, kterým je hrdlo nádobky ostřikovače připevněno k úložné jednotce pod kapotou
 11. Namontujte zpět kryt pod kapotou zasunutím příchytek do jejich otvorů v předním zavazadlovém prostoru. Zatlačením příchytek je zajistěte. Příchytky při zajištění slyšitelně zacvaknou.
  Obrázek vozidla s otevřeným předním zavazadlovým prostorem a zvýrazněným zadním krytem pod kapotou
 12. Zavřete přední zavazadlový prostor. Pokud se dříve na dotykové obrazovce zobrazovalo upozornění na výměnu nízkonapěťového akumulátoru, zkontrolujte, že se již nezobrazuje.