Stavové kontrolky nabíjecího portu

Po otevření nabíjecího portu se změní barva stavové kontrolky. Informuje tak o aktuálním stavu a v nepravděpodobné situaci, kdy dojde k nějakému problému, pomáhá s jeho odstraněním. Připomenutí: Osvětlení nabíjecího portu po krátké době zhasne, pokud je vozidlo uzamčeno (když například vystoupíte poté, co již chvilku probíhalo nabíjení).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Po připojení vozidla se podívejte na barvu nabíjecího portu předtím, než odejdete. Pokud svítí červená nebo žlutá kontrolka, odstraňte problém, než opustíte vozidlo, aby bylo možné vozidlo úspěšné nabít.
Barva osvětlení nabíjecího portu Význam Požadovaná akce

BÍLÁ – NEPŘERUŠOVANÁ

(normální chování)

Model Y je připraven k nabíjení a konektor není zasunutý, nebo je uvolněná západka nabíjecího portu a konektor je připraven k odpojení. Chcete-li nabít vozidlo, zasuňte nabíjecí konektor a vyjměte jej, když je nabíjení dokončeno.

MODRÁ – BLIKAJÍCÍ

(normální chování)

Model Y aktivně komunikuje s nabíjecí stanicí. Žádná. Počkejte několik sekund, než nabíjecí port začne zeleně blikat (nabíjení), nebo se jeho barva změní na nepřerušovanou modrou (nabíjení je naplánováno na později).

MODRÁ – NEPŘERUŠOVANÁ

(může být vyžadována akce)

Model Y signalizuje, že byl připojen konektor a je naplánováno nabíjení na určitou dobu v budoucnosti. Neprobíhá aktivní nabíjení. Pokud chcete vozidlo okamžitě nabít, deaktivujte možnost Scheduled Charging nebo klepněte na Start Charging na dotykové obrazovce nebo v mobilní aplikaci. Pokud chcete provést plánované nabíjení podle nastavení, není nutná žádná akce. Připomenutí: Funkce plánovaného nabíjení si pamatuje vaši polohu.

ZELENÁ – BLIKAJÍCÍ

(normální chování)

Probíhá nabíjení. Když se úroveň nabití vozu Model Y začíná blížit maximu, pulzování se zpomalí. Žádná. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel.

ZELENÁ – NEPŘERUŠOVANÁ

(normální chování)

Nabíjení je dokončeno. Odpojte nabíjecí kabel, až budete připraveni k jízdě.

ŽLUTÁ – NEPŘERUŠOVANÁ

(je vyžadována akce)

Konektor není zcela zasunutý do nabíjecího portu. Připojte zpět konektor k nabíjecímu portu a zcela ho zasuňte. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, zda nejsou na nabíjecím portu a konektoru nějaké překážky. Pokud nezjistíte žádné překážky, vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel.

ŽLUTÁ – BLIKAJÍCÍ

(je vyžadována akce)

Model Y se nabíjí omezeným proudem, protože konektor není zcela zasunutý do nabíjecího portu. Připojte zpět konektor k nabíjecímu portu a zcela ho zasuňte. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, zda nejsou na nabíjecím portu a konektoru nějaké překážky. Pokud nezjistíte žádné překážky, vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel.

ČERVENÁ – NEPŘERUŠOVANÁ

(je vyžadována akce)

Byla zjištěna porucha a nabíjení se přerušilo nebo ho nelze zahájit. Zkontrolujte, zda se na dotykové obrazovce nezobrazuje chybová zpráva. Pokud nezjistíte žádnou závadu, použijte jiný kabel nebo resetujte zdroj nabíjení (viz stavové kontrolky na mobilní nebo nástěnné nabíječce). Pokud nefunguje ani jiný nabíjecí kabel, vypněte a zapněte vozidlo pomocí dotykové obrazovky a zkuste to znovu.

ŽÁDNÉ SVĚTLO

(normální chování)

Model Y je uzamčen a byl po určitou dobu ve stavu spánku. Žádná. Odemknutí vozidla nebo stisknutí tlačítka na nabíjecí rukojeti způsobí opětovné zobrazení stavové kontrolky nabíjecího portu.