Kalibrace kamer

Model Y musí při používání funkcí systému Autopilot přesně manévrovat. Proto předtím, než budete moci některé funkce použít poprvé nebo po některých servisních zásazích, musí kamery provést kompletní automatickou kalibraci. Pro lepší přehled se na dotykové obrazovce zobrazuje ukazatel průběhu procesu.

Po dokončení kalibrace budou funkce systému Autopilot připraveny k použití. Kalibrace se obvykle dokončí po ujetí vzdálenosti 20–25 mil (32–40 km), tato vzdálenost se však může lišit podle provozních podmínek. Kalibrace se například dokončí rychleji při jízdě po rovné silnici s více jízdními pruhy, například na dálnici se značením nájezdů a sjezdů, kde je dobře viditelné značení (u jízdního pruhu, ve kterém vůz jede, i u okolních pruhů). Pokud váš Model Y nedokončil kalibraci ani po ujetí vzdálenosti 100 mil (160 km) za splnění předepsaných podmínek, kontaktujte společnost Tesla.

Pokud došlo ke změně polohy kamery mimo kalibrovanou polohu (například po výměně kamery nebo čelního skla), musíte kalibraci vymazat. To provedete klepnutím na Ovládací prvky > Servis > Kalibrace kamer > Vymazat kalibraci. Po vymazání kalibrace provede Model Y kalibraci znovu. Ačkoli lze pomocí funkce Vymazat kalibraci v mnoha případech opětovně kalibrovat kamery, tato funkce nemusí vyřešit všechny problémy s kamerami a snímači.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pro kalibraci kamer je nutné dobře viditelné značení jízdního pruhu, ve kterém vůz jede, i okolních pruhů (nejméně dva jízdní pruhy na každé straně vozidla). Abyste dosáhli nejlepších výsledků, jeďte v prostředním pruhu silnice s více jízdními pruhy (ideálně alespoň s pěti jízdními pruhy), kde je zřetelně viditelné značení jízdních pruhů a minimální provoz.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud se pokusíte použít funkci, která není dostupná, protože dosud nebyla dokončena kalibrace, funkce se deaktivuje a na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model Y musí zopakovat proces kalibrace po provedení servisu kamer společností Tesla, a v některých případech také po aktualizaci softwaru.