Kontrola brzdové kapaliny

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud zaznamenáte větší pohyb brzdového pedálu nebo výraznou ztrátu brzdové kapaliny, obraťte se ihned na společnost Tesla. Za těchto podmínek se může prodloužit brzdná dráha nebo může dojít k selhání brzdového systému.
Červená ikona se slovem „BRAKE“ pod vykřičníkem
Červená kontrolka brzd na dotykové obrazovce vás upozorní, pokud množství kapaliny v nádobce brzdové kapaliny klesne pod doporučenou úroveň. Pokud se kontrolka brzd zobrazí za jízdy, zastavte mírným tlakem na brzdový pedál, jakmile to bude bezpečné. Nepokračujte v jízdě. Obraťte se ihned na společnost Tesla.

Doplňování brzdové kapaliny

Brzdovou kapalinu nedoplňujte. Následující pokyny jsou uvedeny pouze pro informaci a budoucí referenci:

  1. Před sejmutím uzávěru plnicího otvoru uzávěr očistěte, aby do nádobky nevnikly nečistoty.
  2. Odšroubujte uzávěr a sejměte jej.
  3. Doplňte doporučenou brzdovou kapalinu až ke značce MAX.
  4. Našroubujte zpět uzávěr plnicího otvoru a utáhněte ho.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
ČÍNA: Uzávěr plnicího otvoru před sejmutím očistěte. Používejte pouze kapalinu DOT3 nebo DOT4 z uzavřené nádoby.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Používejte pouze novou brzdovou kapalinu z dosud neotevřené nádoby. Nikdy nepoužívejte již použitou kapalinu nebo kapalinu z nádoby, která již byla jednou otevřená – brzdová kapalina absorbuje vlhkost, která snižuje brzdný účinek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Brzdová kapalina je vysoce toxická. Nádoby musí být trvale pevně uzavřené a uložené mimo dosah dětí. V případě náhodného požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Brzdová kapalina poškozuje lakované povrchy. Rozlitou brzdovou kapalinu ihned setřete nasákavým hadříkem a potřísněné místo omyjte směsí autošamponu a vody.