Připojení pomocného zdroje nízkonapěťového (olověného) akumulátoru

Vozidla vyrobená v továrně Gigafactory v Šanghaji přibližně do října 2021 a v továrně ve Fremontu přibližně do prosince 2021 používají olověný nízkonapěťový akumulátor.

Pokud chcete připojit k vozu Model Y jiné vozidlo, nahlédněte do návodu k obsluze tohoto vozu. Dále uvedené pokyny předpokládají, že používáte externí nízké napětí zdroj (například přenosný startovací zdroj).

 1. Otevřete kapotu.
 2. Vytažením nahoru uvolněte servisní panel ze spon a vyjměte ho.
 3. Pokud je vůz vybaven filtrem HEPA, přístup k nízké napětí akumulátoru získáte opatrným odtažením těsnění filtru HEPA k přední části vozu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Prostor pro přístup k nízké napětí akumulátoru je omezený. Chcete-li získat lepší přístup, demontujte čepy ze zadního krytu.
 4. Připojte kladný (+) červený kabel nízké napětí externího zdroje na kladnou (+) červenou svorku na nízké napětí akumulátoru.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Aby nedošlo k poškození vozu Model Y, zabraňte kontaktu kladného kabelu s jinými kovovými díly, například s držákem akumulátoru.
 5. Připojte záporný (–) černý kabel nízké napětí externího zdroje na zápornou (–) černou svorku na nízké napětí akumulátoru.
 6. Zapněte externí zdroj napájení (podle pokynů výrobce zdroje). Klepnutím na dotykovou obrazovku ji aktivujte.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Aktivace dotykové obrazovky může trvat několik minut.
 7. Pokud již není nízké napětí externí napájení nutné, odpojte oba kabely od svorek na akumulátoru, jako první odpojte záporný (–) černý kabel.
 8. Umístěte panel obložení vstupu vzduchu do kabiny zpět do původní polohy a zatlačením ho zajistěte.
 9. Umístěte servisní panel do původní polohy a zatlačením dolů ho zajistěte.
 10. Zavřete kapotu.

Pokud vyměníte olověný akumulátor za jiný model, musíte na dotykové obrazovce vozidla změnit konfiguraci brány. Více informací je uvedeno v servisní příručce.