Výměna lišt stěračů

V zájmu zajištění optimálního výkonu měňte lišty stěračů nejméně jednou ročně. Náhradní lišty musí splňovat následující kritéria:
 • Lišta na straně řidiče musí mít délku 26 palců (650 mm) a lišta na straně spolujezdce 20 palců (500 mm).
 • Ujistěte se, že náhradní lišta používá stejné připojení jako původní lišta. Odlišné typy mohou bránit připojení náhradní lišty k rameni stěrače na vozidle.

Náhradní lišty zakoupíte v obchodě Tesla (nebo na webu https://shop.tesla.cn/ – platí pro Čínu).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Instalujte pouze náhradní lišty, které se shodují s originálním dílem. Při použití nesprávných lišt hrozí poškození systému stěračů a čelního skla.

Výměna lišt stěračů:

 1. Zařaďte polohu pro parkování a vypněte stěrače.
 2. Stěrače přemístěte do servisní polohy klepnutím na Ovládací prvky > Servis > Servisní režim stěračů.
 3. Raménko stěrače zvedněte pouze mírně od čelního skla, abyste získali přístup k liště.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Lišty stěračů nelze zajistit ve zvednuté poloze. Nezvedejte raménko stěrače příliš vysoko.
 4. Vložte hadřík mezi raménko stěrače a čelní sklo, abyste zabránili poškození skla.
 5. Uchopte rameno stěrače, stiskněte zajišťovací výstupek a vysuňte lištu z ramene dolů.
  Zvětšené vyobrazení lišty stěrače se šipkou ukazující na výstupek a další šipkou znázorňující nutnost rozpojení
 6. Zarovnejte novou lištu na raménku stěrače a posuňte ji ke konci raménka, dokud se nezajistí na místě.
 7. Stěrače vraťte do původní polohy vypnutím servisního režimu stěračů.