Stavové kontrolky mobilní nabíječky 2. generace

Pokud nabíjení probíhá za normálních podmínek, kontrolky loga Tesla se rozsvěcují postupně a červená kontrolka nesvítí. Problémy lze určit pomocí těchto kontrolek.

V některých případech může být nutné resetovat zařízení odpojením mobilní nabíječky od vozidla nebo zásuvky.

Zelené kontrolky Červená kontrolka Význam Požadovaná akce
Všechny svítí 1 sekundu Nesvítí Startovací sekvence. Žádná. Mobilní nabíječka se spouští.
Všechny svítí Nesvítí Zapnuté napájení. Mobilní nabíječka je pod proudem a v pohotovostním režimu, ale nenabíjí. Zkontrolujte, zda je mobilní nabíječka připojena k vozidlu.
Postupně se rozsvěcují Nesvítí Probíhá nabíjení. Žádná. Mobilní nabíječka správně nabíjí.
Postupně se rozsvěcují 1 bliknutí Nabíjecí proud je snížený kvůli vysoké teplotě zjištěné v konektoru vozidla. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a znovu ji připojte. Zvažte nabíjení na chladnějším místě, například v interiéru nebo stínu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní centrum.
Postupně se rozsvěcují 2 bliknutí Nabíjecí proud je snížený v důsledku vysoké teploty zjištěné ve vstupní zástrčce připojené k regulátoru mobilní nabíječky. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla i sítě. Zkontrolujte, zda je adaptér zcela zasunutý, zapojte mobilní nabíječku do sítě a poté do vozidla. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní centrum.
Postupně se rozsvěcují 3 bliknutí Nabíjecí proud je snížený kvůli vysoké teplotě zjištěné v regulátoru mobilní nabíječky. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a znovu ji připojte. Zvažte nabíjení na chladnějším místě, například v interiéru nebo stínu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní centrum.
Postupně se rozsvěcují 4 bliknutí Nabíjecí proud je snížený kvůli vysoké teplotě zjištěné v síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda je zásuvka vhodná pro nabíjení a zda je správně osazena zástrčka. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste jistí, zeptejte se elektrikáře.
Postupně se rozsvěcují 5 bliknutí Nabíjecí proud je snížený z důvodu zjištěné poruchy v adaptéru. Zkontrolujte, zda je správně připojen adaptér mobilní nabíječky.
Nesvítí 1 bliknutí Problém s uzemněním. Elektrický proud uniká potenciálně nebezpečnou cestou. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a znovu ji připojte. Zkuste jinou zásuvku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní centrum.
Nesvítí 2 bliknutí Ztráta uzemnění. Mobilní nabíječka detekuje ztrátu uzemnění. Zkontrolujte, zda je zásuvka správně uzemněná. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste jistí, zeptejte se elektrikáře.
Nesvítí 3 bliknutí Porucha relé či stykače. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a znovu ji připojte. Zkuste jinou zásuvku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní centrum.
Nesvítí 4 bliknutí Ochrana před přepětím nebo podpětím. Zkontrolujte, zda je zásuvka vhodná pro nabíjení a zda je správně osazena zástrčka. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste jistí, zeptejte se elektrikáře.
Nesvítí 5 bliknutí Porucha adaptéru. Zkontrolujte, zda je správně připojen adaptér mobilní nabíječky.
Nesvítí 6 bliknutí Porucha pilotního signálu. Úroveň pilotního signálu není správná. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a znovu ji připojte. Zkuste jinou zásuvku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní centrum.
Nesvítí 7 bliknutí Chyba nebo neshoda softwaru. Pokud je dostupná aktualizace, aktualizujte software vozidla. Pokud není aktualizace dostupná, obraťte se na nejbližší servisní centrum.
Nesvítí Svítí Automatická kontrola se nezdařila. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a znovu ji připojte. Pokud chyba přetrvává, odpojte mobilní nabíječku od vozidla i napájecí zásuvky a znovu ji připojte.
Všechny svítí 1 bliknutí Tepelná porucha. Zvažte nabíjení na chladnějším místě, například v interiéru nebo stínu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní centrum.
Všechny svítí 5 bliknutí Porucha adaptéru. Nabíjecí proud je omezen na 8 A. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla. Připojte znovu mobilní nabíječku k vozidlu. Pokud chyba přetrvává, odpojte mobilní nabíječku od vozidla i napájecí zásuvky a znovu ji připojte.
Nesvítí Nesvítí Ztráta napájení. Odpojte mobilní nabíječku a zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem.