Otevírání kapoty vozu bez napájení

V nepravděpodobném případě, když u vozu Model Y dojde k úplnému výpadku nízké napětí napájení, nelze přední zavazadlový prostor otevřít pomocí dotykové obrazovky, klíče ani mobilní aplikace. Postup otevření předního zavazadlového prostoru v této situaci:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je Model Y zamknutý a je k dispozici nízké napětí napájení, přední zavazadlový prostor nelze následujícími způsoby otevřít.
Detail krytky předního tažného oka

 1. Najděte nízké napětí externí napájecí zdroj (například přenosný startovací zdroj).
 2. Uvolněte krytku tažného oka silným zatlačením na její pravou horní okrajovou část, dokud se krytka nenatočí dovnitř, a poté opatrně zatáhněte za zvednutou část směrem k sobě.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Krytku tažného oka lze v závislosti na datu výroby připojit ke kladné nebo záporné svorce.
  Přední část vozidla se zvětšeným vyobrazením s šipkami označujícími nutnost stisknout pravý horní roh tažného oka za účelem jeho uvolnění
 3. Pro získání přístupu k oběma svorkám vytáhněte dva vodiče z otvoru tažného oka.
  Uvolněná krytka tažného oka s vyobrazenými svorkami
 4. Připojte kladný (+) červený kabel nízké napětí napájecího zdroje ke kladné (+) červené svorce.
 5. Připojte záporný (–) černý kabel nízké napětí napájecího zdroje k záporné (–) černé svorce.
  Napájecí zdroj připojený ke svorkám
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Po přivedení nízké napětí externího napětí ke svorkám se uvolní pouze západky kapoty. Pomocí těchto svorek nelze nabíjet nízké napětí akumulátor.
 6. Zapněte externí zdroj napájení (podle pokynů výrobce zdroje). Západky kapoty se ihned uvolní, kapotu lze otevřít a získat tak přístup do předního zavazadlového prostoru.
 7. Postupně odpojte oba kabely, přičemž začněte záporným (–) černým kabelem.
 8. Pokud vůz vytahujete na vozidlo s ložnou plochou, krytku tažného oka zatím nevracejte zpět. V případě potřeby nainstalujte krytku tažného oka zpět vložením drátů do otvoru tažného oka, zarovnáním krytky a jejím zaklapnutím zpět na místo.
  Šipka indikující nutnost instalace krytky tažného oka