Výměna vzpěr kapoty

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když vyměňujete dvojici vzpěr, vyměňte je postupně. Neodstraňujte obě vzpěry najednou pro případ, že by se stabilní podpěra poškodila nebo praskla.

Vzpěry kapoty je třeba vyměnit, pokud kapota nedrží v plně otevřené poloze. Postup výměny vzpěr kapoty:

  1. Otevřete kapotu a použijte stabilní podpěru k jejímu dočasnému podepření.

  2. Pomocí nástroje na obložení uvolněte sponu v dolní části vzpěry a vytáhněte vzpěru z držáku na karoserii vozidla.

  3. Pomocí nástroje na obložení uvolněte sponu v horní části vzpěry a vytáhněte vzpěru z držáku na kapotě. Demontujte starou vzpěru z vozidla.

  4. Vyčistěte upevňovací držáky na vozidle a poté promažte oba otočné body nové vzpěry.

  5. Připevněte konec pístnice vzpěry ke karoserii vozidla a následně konec těla vzpěry ke kapotě. Zkontrolujte správné zajištění spon.

  6. Vyjměte dočasnou podpěru kapoty a zkontrolujte, zda se kapota správně otevírá a zavírá.