Výměna vzpěr kapoty

Vzpěry kapoty je třeba vyměnit, pokud kapota nedrží v plně otevřené poloze. Postup výměny vzpěr kapoty:

  1. Otevřete kapotu a použijte stabilní podpěru k jejímu dočasnému podepření.

  2. Pomocí nástroje na obložení uvolněte sponu v dolní části vzpěry a vytáhněte vzpěru z držáku na karoserii vozidla.

  3. Pomocí nástroje na obložení uvolněte sponu v horní části vzpěry a vytáhněte vzpěru z držáku na kapotě. Demontujte starou vzpěru z vozidla.

  4. Vyčistěte upevňovací držáky na vozidle a poté promažte oba otočné body nové vzpěry.

  5. Připevněte konec pístnice vzpěry ke karoserii vozidla a následně konec těla vzpěry ke kapotě. Zkontrolujte správné zajištění spon.

  6. Vyjměte dočasnou podpěru kapoty a zkontrolujte, zda se kapota správně otevírá a zavírá.