Otwieranie pokrywy przedniej przy braku zasilania

Utrata przez pojazd Model Y zasilania niskie napięcie jest mało prawdopodobna, ale jeśli do niej dojdzie, otwarcie przedniego bagażnika za pomocą ekranu dotykowego, kluczyka zdalnego sterowania lub aplikacji mobilnej będzie niemożliwe. Aby w tej sytuacji otworzyć przedni bagażnik:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Poniższe sposoby nie pozwalają na otwarcie przedniego bagażnika, jeżeli pojazd Model Y jest zablokowany, a zasilanie niskie napięcie jest dostępne.
zbliżenie na pokrywę ucha holowniczego z przodu

 1. Należy zapewnić zewnętrzne źródło zasilania niskie napięcie (np. przenośny rozrusznik).
 2. Zwolnij pokrywę ucha holowniczego, naciskając mocno w jej prawej górnej części, aż odchyli się do wewnątrz, a następnie pociągając wystającą część do siebie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W zależności od daty produkcji do pokrywy ucha holowniczego można przymocować albo zacisk dodatni, albo ujemny.
  Przód pojazdu ze zbliżeniem na strzałki wskazujące prawy górny róg pokrywy, który należy nacisnąć, aby zwolnić ucho holownicze.
 3. Wyciągnij dwa przewody z otworu na zaczep holowniczy, aby odsłonić oba zaciski.
  Zwolniona pokrywa ucha holowniczego z pokazanymi stykami.
 4. Podłącz czerwony przewód dodatni (+) źródła zasilania niskie napięcie do czerwonego zacisku dodatniego (+).
 5. Podłącz czarny przewód ujemny (-) źródła zasilania niskie napięcie do czarnego zacisku ujemnego (-).
  Zasilanie podłączone do styków.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Doprowadzenie zasilania niskie napięcie ze źródła zewnętrznego do tych zacisków pozwala wyłącznie zwolnić zatrzaski pokrywy. Za pomocą tych zacisków nie można ładować akumulatora niskie napięcie.
 6. Włączyć zewnętrzne źródło zasilania (należy się zapoznać z instrukcjami producenta). Zaczepy pokrywy przedniej zostaną natychmiast zwolnione. Można ją teraz otworzyć, aby uzyskać dostęp do bagażnika przedniego.
 7. Odłączyć oba przewody, zaczynając od czarnego przewodu ujemnego (-).
 8. W przypadku wciągania pojazdu na lawetę nie należy jeszcze zakładać pokrywy ucha holowniczego. Jeśli to konieczne, zamontuj pokrywę ucha holowniczego, wkładając druty do otworu ucha holowniczego, dopasowując pokrywę ucha holowniczego na miejscu i zatrzaskując ją na miejscu.
  Strzałka pokazująca montaż pokrywy ucha holowniczego.