Wymiana filtrów HEPA

Jeśli pojazd jest wyposażony w filtry HEPA, Tesla zaleca ich wymianę co 3 lata (co roku w Chinach).

Wyjmowanie:

 1. Otwórz pokrywę przednią.
 2. Usuń osłonę pod pokrywą przednią pojazdu, wsuwając pod panel małe, niepowodujące uszkodzeń płaskie narzędzie lub palce. Pociągnij w górę, aby poluzować zaciski i odłóż osłonę na bok.
  Pojazd z otwartym bagażnikiem przednim i zaznaczoną tylną osłoną pod pokrywą przednią
 3. Przy pomocy klucza nasadowego 10 mm wykręć śrubę mocującą szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy do schowka pod pokrywą przednią.
  Zbliżenie śruby mocującej szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy do schowka pod pokrywą przednią
 4. Usunąć szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczu z pojazdu. Jeśli zbiornik płynu do spryskiwaczy przedniej szyby jest pełny, może wyciec niewielka ilość płynu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Nie potrzeba zdejmować wężyka z szyjki.
  Zbliżenie zatrzasków utrzymujących szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy na miejscu
 5. Kluczem nasadowym 10 mm wykręć śruby (x2) mocujące zespół filtra HEPA do pojazdu.
  Zaznaczone śruby (x2) na zespole filtra HEPA
 6. Ostrożnie wyjmij zespół filtra HEPA z pojazdu, odchylając tylną krawędź zespołu filtra ku górze, za zbiornik płynu hamulcowego, i wyjmując zespół filtra z pojazdu; uważaj, aby nie uderzyć i nie uszkodzić innych elementów.
  Usuwanie zespołu filtra HEPA przez podniesienie go i wyjęcie z pojazdu
 7. Za pomocą śrubokręta Torx T20 wykręć śruby (x10) mocujące pokrywę filtra HEPA do zespołu filtra HEPA, a następnie zdejmij pokrywę z zespołu.
  Śruby (x10) zaznaczone na zespole filtra HEPA
 8. Wyjmij stare filtry węglowe z obudowy filtra.
 9. Usuń stare filtry HEPA z obudowy filtra HEPA, ostrożnie naciskając gumową uszczelkę, aby uwolnić filtr wzdłuż uszczelki.

Instalacja:

 1. Umieść nowe filtry HEPA w zespole filtrów HEPA. Odegnij obudowę na zewnątrz, aby upewnić się, że uszczelka jest w pełni osadzona wokół filtrów.
  Zbliżenie filtrów HEPA umieszczonych w zespole
 2. Umieść nowe filtry węglowe w zespole filtra, ze strzałkami na filtrach skierowanymi w Twoją stronę.
  Zbliżenie filtrów węglowych umieszczonych w zespole
 3. Za pomocą śrubokręta Torx T20 wkręć śruby (x10) mocujące pokrywę filtra HEPA do zespołu filtra HEPA. Dokręć momentem 1,6 Nm (1,2 ft-lb).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Uważaj, aby nie dokręcić śrub zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenia.
  Śruby (x10) zaznaczone na zespole filtra HEPA
 4. Wsuń zespół filtra HEPA na miejsce, uważając, aby nie uderzyć lub nie uszkodzić elementów w pobliżu.
  Zespół filtra HEPA instalowany na powrót w pojeździe
 5. Za pomocą nasadki 10 mm dokręć śruby (x2). Dokręć je momentem 10 Nm (7,4 ft-lb).
  Zaznaczone śruby (x2) na zespole filtra HEPA
 6. Upewnij się, że pierścień uszczelniający na szyjce zbiornika płynu do spryskiwaczy jest dobrze osadzony, a następnie zamontuj szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy, wkładając ją do zbiornika.
  Zbliżenie pierścienia uszczelniającego na szyjce zbiornika płynu do spryskiwaczy ze strzałką wskazującą zbiornik
 7. Poprowadź wężyk tak, aby był zabezpieczony zatrzaskami (x3), które łączą go szyjką zbiornika płynu do spryskiwaczy.
  Zbliżenie zatrzasków utrzymujących szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy na miejscu
 8. Zamontuj zatrzask (mocuje szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy do schowka pod pokrywą przednią)..
  Zbliżenie śruby mocującej szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy do schowka pod pokrywą przednią
 9. Zamocuj osłonę pod pokrywą przednią, wsuwając zaciski do otworów w przednim bagażniku. Naciśnij, aby je zablokować. W momencie zablokowania zacisków wyraźnie słychać kliknięcie.
  Pojazd z otwartym bagażnikiem przednim i zaznaczoną tylną osłoną pod pokrywą przednią
 10. Zamknij przednią pokrywę.