Parowanie urządzenia Bluetooth

Parowanie umożliwia użycie telefonu z obsługą Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń, zapewnia dostęp do listy kontaktów i listy ostatnich połączeń itp. Pozwala również na odtwarzanie plików multimedialnych, które są zapisane w telefonie. Pojazd Model Y może połączyć się ze sparowanym telefonem, gdy tylko znajduje się on w zasięgu.

Aby sparować telefon, wsiądź do pojazdu Model Y i wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy ekran dotykowy i telefon są włączone.
 2. Włącz obsługę Bluetooth w telefonie i sprawdź, czy jest on w trybie wykrywalnym.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku niektórych telefonów wykonanie pozostałej części tej procedury wymaga przejścia do ustawień Bluetooth.
 3. Naciśnij ikonę Bluetooth w górnej części ekranu dotykowego.
 4. Na ekranie dotykowym wybierz Dodaj nowe urządz. > Zacznij szukać. Na ekranie dotykowym pojawi się lista wszystkich urządzeń Bluetooth, które znajdują się w zasięgu roboczym.
 5. Na ekranie dotykowym wybierz telefon, który ma być sparowany. W ciągu kilku sekund na ekranie dotykowym pojawi się losowo wybrana liczba. Taka sama liczba powinna pojawić się na ekranie telefonu.
 6. Upewnij się, że obie liczby są takie same. Następnie w telefonie potwierdź chęć przeprowadzenia parowania.
 7. Jeśli w telefonie pojawi się takie pytanie, określ, czy pojazd Model Y ma mieć dostęp do kontaktów i plików multimedialnych.

Po sparowaniu pojazd Model Y automatycznie połączy się z telefonem. Na ekranie dotykowym obok nazwy telefonu pojawi się symbol Bluetooth, który potwierdza, że połączenie jest aktywne.

Ustawienia połączonego urządzenia można w każdej chwili zmienić, wyświetlając ekran ustawień Bluetooth. Przykładowo można wyznaczyć jeden z połączonych telefonów jako urządzenie priorytetowe. Jest to przydatne w sytuacji, gdy do pojazdu Model Y są podłączone dwa telefony, które często są w nim używane jednocześnie. Model Y automatycznie próbuje najpierw połączyć się z urządzeniem priorytetowym.