Programowanie inteligentnych bram garażowych

MyQ

Ikona domu i bramy garażowej
Zależnie od wyposażenia, Model Y może połączyć się z inteligentnym garażem myQ, co pozwala na zdalne monitorowanie i sterowanie bramą garażową przy użyciu ekranu dotykowego pojazdu. Jest to wygodne rozwiązanie, jeśli kierowca zapomni zamknąć bramę garażową, chce wpuścić do środka znajomych lub rodzinę lub wymaga, aby garaż otwierał się lub zamykał automatycznie po wykryciu pojazdu w pobliżu.

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować funkcję myQ w swoim pojeździe:

 1. Brama garażowa musi być kompatybilna z myQ. Użyj narzędzia myQ Compatibility (https://www.myq.com/app/myq-compatibility) do sprawdzenia kompatybilności.
 2. Upewnij się, że garaż jest kompatybilny z siecią Wi-Fi. myQ wykorzystuje sieć Wi-Fi do komunikacji ze smartfonem i pojazdem.. Niektóre bramy garażowe będą miały na hubie symbol Wi-Fi lub myQ. W garażu musi być silny sygnał Wi-Fi, aby można było nim sterować i monitorować go za pośrednictwem pojazdu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli Twój garaż nie jest kompatybilny, możesz zakupić zewnętrzny hub myQ, aby korzystać z tej funkcji.
 3. Pobierz aplikację myQ ze sklepu z aplikacjami swojego smartfona. Za pomocą aplikacji skonfiguruj dane swojego konta i sparuj bramę garażową z telefonem. myQ wymaga płatnej subskrypcji, którą można wykupić w aplikacji.
 4. Upewnij się, że Twój pojazd korzysta z najnowszej dostępnej wersji oprogramowania i ma łączność z siecią Wi-Fi lub LTE.
 5. Dotknij ikony garażu w górnej części ekranu dotykowego lub przejdź do opcji Sterowanie > Blokady > Garaż połączony z myQ > Połącz konto i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować garaż z pojazdem Model Y. Po sparowaniu będziesz mieć możliwość monitorowania i sterowania garażem na ekranie dotykowym, na którym można też dodatkowo spersonalizować ustawienia myQ.

Więcej informacji, pytania i pomoc w rozwiązywaniu problemów znajdziesz na stronie www.myQ.com/Tesla.

HomeLink

Aby zaprogramować system HomeLink®:

Animacja przedstawiająca szczegółowo proces programowania HomeLink.
 1. Zaparkuj Model Y tak, aby przedni zderzak znajdował się przed urządzeniem, które chcesz zaprogramować.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Podczas programowania urządzenie może się otwierać i zamykać. Dlatego przed programowaniem upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od ludzi lub przedmiotów.
 2. Sprawdź, czy pilot urządzenia ma sprawną baterię. Firma Tesla zaleca, aby przed rozpoczęciem programowania systemu HomeLink wymienić baterię w pilocie sterowanego urządzenia.
 3. Dotknij ikony HomeLink na górze ekranu Sterowanie.
 4. Dotknij opcji Utwórz HomeLink.
 5. Na ekranie HomeLink screen wpisz nazwę urządzenia, następnie dotknij Enter lub Dodaj nowy HomeLink.
 6. Wybierz tryb, którego chcesz użyć (Standard, tryb D lub UR), następnie dotknij Ustaw tryb.
 7. Dotknij pozycji Start i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeżeli w trakcie programowania pojawi się ekran „Programowanie odbiornika”, należy pamiętać, że w tym punkcie procedury istotny jest czas. Po naciśnięciu przycisku Learn / Program / Smart na pilocie urządzenia masz tylko około 30 sekund na powrót do pojazdu i naciśnięcie przycisku Kontynuuj, a następnie dwukrotne naciśnięcie nazwy programowanego urządzenia HomeLink. Rozważ skorzystanie z pomocy drugiej osoby, która zapewni wykonanie tego kroku w ciągu 30 sekund.
 8. Po zaprogramowaniu urządzenia dotknij opcji Zapisz, aby zakończyć programowanie.
 9. Sprawdź, czy system HomeLink działa poprawnie. W niektórych przypadkach może być konieczne wielokrotne powtórzenie procesu programowania, zanim zostanie prawidłowo ukończone.

Po zakończeniu programowania wybranym urządzeniem można sterować za pomocą ikony HomeLink na ekranie dotykowym. System HomeLink zapamiętuje lokalizację zaprogramowanych urządzeń. Gdy pojazd znajdzie się w pobliżu znanej lokalizacji, na ekranie dotykowym automatycznie wyświetli się menu sterowania systemu HomeLink. Zniknie ono automatycznie, gdy pojazd oddali się z danego miejsca.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ikona HomeLink pojawia się w górnej części ekranu dotykowego, gdy pojazd Model Y wykrywa zaprogramowane urządzenie HomeLink w zasięgu, a na ekranie dotykowym nie wyświetla się aktualnie ekran lub wyskakujące okno systemu HomeLink.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dodatkową pomoc i informacje o zgodności można uzyskać u producenta systemu HomeLink (na stronie www.homelink.com lub pod numerem 1-800-355-3515).