Dodawanie i usuwanie kluczyków

W celu dodania nowego kluczyka:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dodawany kluczyk zdalnego sterowania powinien mieć temperaturę pokojową. Sparowanie bardzo zimnego kluczyka zdalnego sterowania może być niemożliwe.
  1. Na ekranie dotykowym dotknij kolejno opcji Sterowanie > Blokady > Kluczyki > Dodaj kluczyk.
  2. Zeskanuj nową kartę klucza lub pilota za pomocą czytnika umieszczonego za uchwytami na kubki u góry konsoli środkowej. Gdy nowa karta lub kluczyk zostaną rozpoznane, odsuń je od czytnika.
  3. Aby potwierdzić nowe sparowanie, zeskanuj kartę klucza lub kluczyk zdalnego sterowania, które zostały wcześniej sparowane z pojazdem.
  4. Po zakończeniu nowy kluczyk pojawi się na liście. Dotknij przypisanej ikony ołówka, aby dostosować nazwę klucza.

Usuwanie kluczyka:

Kluczyk, który nie ma być już używany z Model Y (przykładowo zgubiony telefon, karta klucza), można usunąć w opisany poniżej sposób.

  1. Na ekranie dotykowym wybierz Sterowanie > Blokady.
  2. Na liście kluczyków znajdź kluczyk, który chcesz usunąć, i dotknij skojarzonej z nim ikony kosza.
  3. Po wyświetleniu monitu zeskanuj uwierzytelniony kluczyk za pomocą czytnika kart, aby potwierdzić usunięcie. Po wykonaniu tych czynności kluczyk zniknie z listy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model Y Pojazd wymaga zawsze uwierzytelnienia przynajmniej jednej karty klucza lub jednego kluczyka zdalnego sterowania. Jeśli na liście kluczy pozostaje tylko jedna karta klucza, nie można jej usunąć.