Zarządzania kluczykami

Aby wyświetlić listę kluczyków z dostępem do Model Y, dotknij opcji Sterowanie > Zamki. Koło każdego kluczyka widnieje ikona określająca jego typ. Może to być klucz telefoniczny, karta klucza lub kluczyk zdalnego sterowania. Użyj tej listy, aby zarządzać kluczykami, które mają dostęp do Model Y.

Model Y obsługuje do 19 kluczyków. Po osiągnięciu tego limitu nowy kluczyk można dodać dopiero po usunięciu jednego z istniejących

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeden kluczyk może być używany z więcej niż jednym pojazdem Model Y. Dzięki temu, zamieniając jeden pojazd na drugi, nie trzeba używać wielu kluczyków. Jeśli użytkownik ustawi własną nazwę uwierzytelnionej karty klucza lub kluczyka zdalnego sterowania w jednym pojeździe Model Y (poprzez wybranie ikony ołówka), każdy inny pojazd Model Y, w którym użytkownik uwierzytelni kartę klucza lub kluczyk zdalnego sterowania, także będzie wyświetlać tę nazwę.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli pojazd jest w leasingu, należy skontaktować się z leasingodawcą, aby móc dodać lub usunąć klucze.

Dodawanie i usuwanie kluczyków

W celu dodania nowego kluczyka:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dodawany kluczyk zdalnego sterowania powinien mieć temperaturę pokojową. Sparowanie bardzo zimnego kluczyka zdalnego sterowania może być niemożliwe.
  1. Na ekranie dotykowym dotknij kolejno opcji Sterowanie > Blokady > Kluczyki > Dodaj kluczyk.
  2. Zeskanuj nową kartę klucza lub pilota za pomocą czytnika umieszczonego za uchwytami na kubki u góry konsoli środkowej. Gdy nowa karta lub kluczyk zostaną rozpoznane, odsuń je od czytnika.
  3. Aby potwierdzić nowe sparowanie, zeskanuj wcześniej sparowaną kartę klucza lub wcześniej sparowany kluczyk zdalnego sterowania.
  4. Po zakończeniu nowy kluczyk pojawi się na liście. Dotknij przypisanej ikony ołówka, aby dostosować nazwę klucza.

Usuwanie kluczyka:

Kluczyk, który nie ma być już używany z Model Y (przykładowo zgubiony telefon, karta klucza), można usunąć w opisany poniżej sposób.

  1. Na ekranie dotykowym wybierz Sterowanie > Blokady.
  2. Na liście kluczyków znajdź kluczyk, który chcesz usunąć, i dotknij skojarzonej z nim ikony kosza.
  3. Po wyświetleniu monitu zeskanuj uwierzytelniony kluczyk za pomocą czytnika kart, aby potwierdzić usunięcie. Po wykonaniu tych czynności kluczyk zniknie z listy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model Y wymaga zawsze uwierzytelnienia przynajmniej jednej karty klucza lub jednego kluczyka zdalnego sterowania. Jeśli na liście kluczy pozostaje tylko jedna karta klucza, nie można jej usunąć.

Wymiana kart klucza

Jeśli zgubisz kartę klucza, możesz kupić zamiennik w sklepie Tesla. Gdy urządzenie będzie gotowe do sparowania, wystarczy wykonać czynności opisane w części Dodawanie i usuwanie kluczyków. Pamiętaj, aby wyjąć stare karty klucza z Sterowanie > Zamki > Kluczyki ze względów bezpieczeństwa.

W razie utraty obu kart klucza, należy umówić się na spotkanie serwisowe za pomocą aplikacji mobilnej w celu ich wymiany i sparowania.