Zarządzanie kluczykami

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Kluczyki zdalnego sterowania są dostępne na określonych rynkach i przy określonych konfiguracjach pojazdu.

Aby wyświetlić listę kluczyków z dostępem do pojazdu Model Y, dotknij opcji Sterowanie > Zamki. Obok poszczególnych kluczyków widnieje ikona określająca ich typ — klucz telefoniczny, karta klucza, kluczyk zdalnego sterowania (jeśli dostępny). Użyj tej listy, aby zarządzać kluczykami, które mają dostęp do Model Y.

Model Y obsługuje do 19 kluczyków. Po osiągnięciu tego limitu nowy kluczyk można dodać dopiero po usunięciu jednego z istniejących

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeden kluczyk może być używany z więcej niż jednym pojazdem Model Y. Dzięki temu, zamieniając jeden pojazd na drugi, nie trzeba używać wielu kluczyków. Jeśli użytkownik ustawi własną nazwę uwierzytelnionej karty klucza lub kluczyka zdalnego sterowania w jednym pojeździe Model Y (poprzez wybranie ikony ołówka), każdy inny pojazd Model Y, w którym użytkownik uwierzytelni kartę klucza, także będzie wyświetlać tę nazwę.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli pojazd jest w leasingu, należy skontaktować się z leasingodawcą, aby dodać lub usunąć kluczyki.

Dodawanie kluczyka na ekranie dotykowym

Jeśli pojazd jest już sparowany z kartą klucza lub kluczykiem zdalnego sterowania, nowy kluczyk można sparować przy użyciu ekranu dotykowego.

 1. Na ekranie dotykowym dotknij kolejno opcji Sterowanie > Blokady > Kluczyki > Dodaj kluczyk.
 2. Zeskanuj nową kartę klucza lub pilota za pomocą czytnika umieszczonego za uchwytami na kubki u góry konsoli środkowej. Gdy nowa karta lub kluczyk zostaną rozpoznane, odsuń je od czytnika.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Dodawany kluczyk zdalnego sterowania powinien mieć temperaturę pokojową. Sparowanie bardzo zimnego kluczyka zdalnego sterowania może być niemożliwe.
 3. Aby potwierdzić nowe sparowanie, zeskanuj kartę klucza lub pilota, które zostały wcześniej sparowane z pojazdem.
 4. Po zakończeniu nowy kluczyk pojawi się na liście. Dotknij przypisanej ikony ołówka, aby dostosować nazwę klucza.

Dodawanie kluczyków przy użyciu aplikacji mobilnej

Jeśli nie posiadasz działającej karty klucza lub działającego kluczyka zdalnego sterowania, możesz dodać nowy kluczyk przy użyciu aplikacji mobilnej Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wyłącznie właściciel pojazdu może sparować nowy kluczyk przy użyciu aplikacji mobilnej.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja parowania kluczyka przy użyciu aplikacji mobilnej jest obsługiwana przez aplikację mobilną Tesla w wersji 4.29.0 i dostępna w pojazdach z oprogramowaniem w wersji 2022.40 lub nowszej.
 1. Będąc we wnętrzu lub w pobliżu pojazdu otwórz aplikację mobilną Tesla na smartfonie.
 2. W aplikacji mobilnej dotknij Bezpieczeństwo i kierowcy, a następnie Dodaj kartę klucza.
 3. Zeskanuj nową kartę klucza lub pilota za pomocą czytnika umieszczonego za uchwytami na kubki u góry konsoli środkowej.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Dodawany kluczyk zdalnego sterowania powinien mieć temperaturę pokojową. Sparowanie bardzo zimnego kluczyka zdalnego sterowania może być niemożliwe.
 4. Po prawidłowym sparowaniu kluczyka aplikacja mobilna pokaże komunikat potwierdzający prawidłowe przeprowadzenie procesu. Dotknij Gotowe w aplikacji mobilnej i usuń kartę klucza lub kluczyk zdalnego sterowania z czytnika kart.
 5. Po zakończeniu nowy kluczyk pojawi się na liście na ekranie dotykowym. Dotknij przypisanej ikony ołówka, aby dostosować nazwę klucza.

Usuwanie kluczyków

Kluczyk, który nie ma być już używany z Model Y (przykładowo zgubiony telefon, karta klucza), można usunąć w opisany poniżej sposób.

 1. Na ekranie dotykowym wybierz Sterowanie > Blokady.
 2. Na liście kluczyków znajdź kluczyk, który chcesz usunąć, i dotknij skojarzonej z nim ikony kosza.
 3. Po wyświetleniu monitu zeskanuj uwierzytelniony kluczyk za pomocą czytnika kart, aby potwierdzić usunięcie. Po wykonaniu tych czynności kluczyk zniknie z listy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model Y Pojazd wymaga zawsze uwierzytelnienia przynajmniej jednej karty klucza lub jednego kluczyka zdalnego sterowania. Jeśli na liście kluczy pozostaje tylko jedna karta klucza, nie można jej usunąć.

Wymiana kart klucza

Jeśli zgubisz kartę klucza, możesz kupić zamiennik w sklepie Tesla. Gdy urządzenie będzie gotowe do sparowania, wystarczy wykonać czynności opisane powyżej. Ze względów bezpieczeństwa nie zapomnij usunąć starych kart klucza z menu Sterowanie > Zamki > Kluczyki.