Kalibracja szyb

Jeżeli szyba zacznie działać w nietypowy sposób (np. będzie się stykać z jasną listwą, nie będzie się prawidłowo otwierać lub zamykać, w czasie otwierania drzwi będzie się opuszczać bardziej niż zwykle), można spróbować rozwiązać problem poprzez kalibrację.

W celu skalibrowania szyby:

  1. Zamknij drzwi, których szybę chcesz skalibrować.
  2. Zajmij miejsce na siedzeniu kierowcy i zamknij drzwi kierowcy.
  3. Używając przełącznika szyby na drzwiach kierowcy, podnieś żądaną szybę aż do zatrzymania.
  4. Używając przełącznika szyby na drzwiach kierowcy, opuść żądaną szybę aż do zatrzymania.
  5. Powtórz krok 3 i podnieś żądaną szybę aż do zatrzymania.

Szyba powinna zostać skalibrowana. Jeśli kilkukrotne powtórzenie procedury kalibracji nie rozwiąże problemu, należy spróbować Sprawdzanie świateł oświetlających podłoże. Jeżeli to nie zadziała, należy skontaktować się z firmą Tesla.