Wymiana akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Monitorowanie stanu akumulatora niskie napięcie należy do obowiązków kierowcy. Uszkodzenia akumulatora niskie napięcie spowodowane przekroczeniem zasięgu nie są objęte gwarancją.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzeń, które nie są objęte gwarancją, należy wymienić akumulator kwasowo-ołowiowy niskiego napięcia na akumulator tego samego typu. Akumulator kwasowo-ołowiowy niskiego napięcia do pojazdów w Ameryce Północnej to AtlasBX / Hankook 85B24LS 12V 45Ah. Możesz nabyć nowy akumulator kwasowo-ołowiowy niskiego napięcia, zgodny z Twoim pojazdem, w lokalnym centrum serwisowym.

Aby wymienić akumulator kwasowo-ołowiowy niskiego napięcia, wykonaj następujące czynności. Nałóż odpowiednie środki ochrony osobistej (takie jak okulary ochronne, skórzane rękawice, a także inne, niezbędne do obsługi akumulatora kwasowo-ołowiowego).

Wyjmowanie:

 1. Przygotuj pojazd do wyjęcia akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia:
  1. Upewnij się, że jest włączone położenie postojowe.
  2. Opuść wszystkie okna.
  3. Otwórz przedni bagażnik.
  4. Zostaw otwarte drzwi, aby w razie potrzeby móc wrócić do pojazdu.
  5. Odłącz kabel ładowania od gniazda.
 2. W przednim bagażniku, usuń osłonę pod pokrywą przednią, wsuwając pod panel małe, niepowodujące uszkodzeń płaskie narzędzie lub palce. Pociągnij w górę, aby poluzować zaciski i odłóż osłonę na bok.
  Pojazd z otwartym bagażnikiem przednim i zaznaczoną tylną osłoną pod pokrywą przednią
 3. Jeśli jest zainstalowany, wyjmij filtr HEPA:
  1. Przy pomocy klucza nasadowego 10 mm wykręć śrubę mocującą szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy do schowka pod pokrywą przednią.
   Zbliżenie śruby mocującej szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy do schowka pod pokrywą przednią
  2. Usunąć szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczu z pojazdu. Jeśli zbiornik płynu do spryskiwaczy przedniej szyby jest pełny, może wyciec niewielka ilość płynu.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Nie potrzeba zdejmować wężyka z szyjki.
   Zbliżenie zatrzasków utrzymujących szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy na miejscu
  3. Kluczem nasadowym 10 mm wykręć śruby (x2) mocujące zespół filtra HEPA do pojazdu.
   Zaznaczone śruby (x2) na zespole filtra HEPA
  4. Wymontuj zespół filtra HEPA, przechylając tylną krawędź zespołu filtra ku górze, za zbiornik płynu hamulcowego. Usuń zespół filtra z pojazdu, uważając, aby nie uderzyć lub nie uszkodzić innych elementów.
   Wymontowanie zespołu filtra HEPA przez podniesienie go i wyjęcie z pojazdu
 4. Wyłącz zasilanie pojazdu, wybierając kolejno Sterowanie > Bezpieczeństwo > Wyłączanie na ekranie dotykowym.
 5. Przy użyciu klucza nasadowego 10 mm poluzuj nakrętkę mocującą ujemną (-) klemę do ujemnego (-) słupka akumulatora kwasowo-ołowiowego. Zdejmij klemę z ujemnego (-) słupka.
  Zbliżenie akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia z zaznaczoną klemą ujemną (-)
 6. Odłącz okablowanie, przesuwając czerwony zatrzask mocujący do siebie i naciskając czarny zatrzask.
  Strzałka wskazująca odłączenie okablowania
 7. Przy użyciu klucza nasadowego 10 mm zdejmij osłonę i poluzuj nakrętkę mocującą dodatnią (+) klemę do dodatniego (+) słupka akumulatora kwasowo-ołowiowego. Zdejmij klemę z dodatniego (+) słupka i owiń klemę suchą szmatką.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Nie wolno dopuścić, aby dodatnia (+) klema stykała się z elementami w pobliżu, takimi jak uchwyt akumulatora kwasowo-ołowiowego lub przewody chłodzące układu klimatyzacji.
  Zbliżenie akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia z zaznaczoną klemą dodatnią (+)
 8. Odłącz wężyk rurki odpowietrzającej od strony ujemnego (-) bieguna akumulatora kwasowo-ołowiowego.
  Zbliżenie akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia z zaznaczonym wężykiem rurki odpowietrzającej
 9. Poluzuj nakrętkę na uchwycie akumulatora w górnej części akumulatora kwasowo-ołowiowego kluczem nasadowym 10 mm. Aby wyjąć akumulator, odczep pasek i przesuń do tyłu. W razie potrzeby przechyl uchwyt akumulatora do tyłu, aby nie wpadł do pojazdu.
  Strzałki pokazują poluzowanie nakrętki i przesunięcie uchwytu w górę i na zewnątrz
 10. Chwyć akumulator kwasowo-ołowiowy za rączkę i ostrożnie wyjmij, uważając, aby nie dotknąć ani nie uszkodzić innych elementów w pobliżu.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Podczas wyjmowania akumulatora kwasowo-ołowiowego stań przed pojazdem i zastosuj odpowiednią technikę podnoszenia. Akumulator kwasowo-ołowiowy waży około 12 kg (25 funtów). W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń.
  Przykład akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia
 11. Obejrzyj nowy akumulator kwasowo-ołowiowy i upewnij się, że ma czerwony wtyk na obudowie po stronie bieguna dodatniego (+). Jeśli nowy akumulator kwasowo-ołowiowy nie ma czerwonego wtyku, użyj małego narzędzia do przycinania, aby przenieść czerwony wtyk ze starego akumulatora na nowy.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Zutylizuj stary akumulator kwasowo-ołowiowy zgodnie z lokalnymi przepisami, na przykład w punkcie, który zajmuje się recyklingiem akumulatorów. Utrzymuj akumulator kwasowo-ołowiowy w pozycji pionowej i na czas transportu umieść go na ręczniku lub kawałku kartonu.
  Zbliżenie akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia z zaznaczonym czerwonym wtykiem

Instalacja:

 1. Ostrożnie wsuń nowy akumulator kwasowo-ołowiowy na miejsce, uważając, aby nie dotknąć lub nie uszkodzić elementów w pobliżu.
 2. Nałóż uchwyt akumulatora kwasowo-ołowiowego i kluczem nasadowym 10 mm dokręć nakrętkę mocującą uchwyt na akumulatorze 12 V. Dokręć nakrętkę momentem 6 Nm (4,4 funta siła na stopę).
  Zbliżenie uchwytu akumulatora z zaznaczoną nakrętką
 3. Podłącz okablowanie.
  Strzałka wskazuje podłączenie okablowania
 4. Zdejmij zaślepki ochronne z dodatniego (+) i ujemnego (-) słupka nowego akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia.
 5. Podłącz biegun dodatni (+), umieszczając klemę na słupku dodatnim (+). Kluczem nasadowym 10 mm dokręć nakrętkę momentem 6 Nm (4,4 funta siła na stopę).
  Zbliżenie akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia z zaznaczoną klemą dodatnią (+)
 6. Załóż osłonę bieguna dodatniego (+).
 7. Podłącz biegun ujemny (+), umieszczając klemę na słupku ujemnym (-). Kluczem nasadowym 10 mm dokręć nakrętkę momentem 6 Nm (4,4 funta siła na stopę).
  Zbliżenie akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia z zaznaczoną klemą ujemną (-)
 8. Podłącz wężyk rurki odpowietrzającej od strony ujemnego (-) bieguna akumulatora kwasowo-ołowiowego.
  Zbliżenie akumulatora kwasowo-ołowiowego niskiego napięcia z zaznaczonym wężykiem rurki odpowietrzającej
 9. Otwórz jedne z drzwi pojazdu, aby upewnić się, że zasilanie zostało przywrócone, a ekran dotykowy włączy się (może to potrwać kilka minut).
 10. Jeśli jest, zainstaluj filtr HEPA:
  1. Ostrożnie wsuń zespół filtra HEPA na miejsce, uważając, aby nie dotknąć lub nie uszkodzić elementów w pobliżu.
   Zespół filtra HEPA instalowany na powrót w pojeździe
  2. Kluczem nasadowym 10 mm dokręć śruby (x2) momentem 5 Nm (3,7 funta siła na stopę).
   Zaznaczone śruby (x2) na zespole filtra HEPA
  3. Upewnij się, że pierścień uszczelniający na szyjce zbiornika płynu do spryskiwaczy jest dobrze osadzony, a następnie zamontuj szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy, wkładając ją do zbiornika.
   Zbliżenie pierścienia uszczelniającego na szyjce zbiornika płynu do spryskiwaczy ze strzałką wskazującą zbiornik
  4. Poprowadź wężyk tak, aby był zabezpieczony zatrzaskiem.
   Zbliżenie zatrzasków utrzymujących szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy na miejscu
  5. Przy użyciu klucza nasadowego 10 mm wkręć śrubę mocującą szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy do schowka pod pokrywą przednią. Dokręć śrubę momentem 5 Nm (3,7 funta siła na stopę).
   Zbliżenie śruby mocującej szyjkę zbiornika płynu do spryskiwaczy do schowka pod pokrywą przednią
 11. Zamocuj osłonę pod pokrywą przednią, wsuwając zaciski do otworów w przednim bagażniku. Naciśnij, aby je zablokować. W momencie zablokowania zacisków wyraźnie słychać kliknięcie.
  Pojazd z otwartym bagażnikiem przednim i zaznaczoną tylną osłoną pod pokrywą przednią
 12. Zamknij przedni bagażnik. Jeśli wcześniej na ekranie dotykowym pojawił się komunikat o konieczności wymiany akumulatora niskiego napięcia, upewnij się, że już się nie wyświetla.