Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy

Zbiornik płynu do spryskiwaczy, który znajduje się za przednim bagażnikiem, to jedyny zbiornik, do którego użytkownik może dolewać płyn. Gdy poziom płynu do spryskiwaczy jest niski, na ekranie dotykowym wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Aby uzupełnić płyn do spryskiwaczy:

  1. Otwórz pokrywę przednią.
  2. Przed otwarciem korka wlewu wyczyść obszar wokół niego, aby nie doszło do zanieczyszczenia zbiornika płynu.
  3. Otwórz korek wlewu.
  4. Napełnij zbiornik do takiego poziomu, by płyn był widoczny tuż poniżej króćca wlewu, uważając przy tym, aby nie rozlać płynu. Pojemność zbiornika wynosi 4,5 l.
    Korek wlewu i zbliżenie ukazujące docelową ilość płynu.
  5. Wszelkie rozlania należy natychmiast wytrzeć i zmyć miejsce wodą.
  6. Załóż z powrotem korek wlewu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Należy używać jedynie płynu do spryskiwaczy szyb przeznaczonego do samochodów. Używanie innych substancji, takich jak nieuzdatniona woda, może spowodować namnażanie bakterii w układzie klimatyzacji, co może wywołać nieprzyjemny zapach w kabinie lub uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Niektóre przepisy krajowe i lokalne ograniczają możliwość stosowania lotnych związków organicznych. Związki te są powszechnie dodawane do płynów do spryskiwaczy jako środki zapobiegające zamarzaniu. Płynów do spryskiwaczy ze zmniejszoną zawartością lotnych związków organicznych można używać tylko pod warunkiem, że we wszystkich strefach klimatycznych, w których użytkowany jest pojazd Model Y, zapewniają odpowiednią ochronę przed zamarzaniem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy stosować płynów o specjalnej recepturze, które zawierają dodatki hydrofobowe lub ułatwiające zmywanie owadów. Takie płyny mogą powodować smużenie, rozmazywanie oraz piszczenie i inne odgłosy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeśli temperatura spada poniżej 40° F (4° C), należy używać płynu do spryskiwaczy z dodatkiem zapobiegającym zamarzaniu. Gdy na zewnątrz jest zimno, używanie płynu do spryskiwaczy bez dodatku zapobiegającego zamarzaniu może pogarszać widzialność przez przednią szybę.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Płyny do spryskiwaczy mogą podrażniać skórę i oczy. Należy przestrzegać wskazówek dostarczonych przez ich producenta.