Otwieranie i uruchamianie z aplikacji mobilnej

Możesz użyć aplikacji mobilnej, aby otworzyć i uruchomić pojazd Model Y. Może to być przydatne w przypadkach, gdy nie masz karty kluczyka lub kluczyka zdalnego sterowania, masz problemy z kluczykiem w telefonie lub fizycznie nie jesteś blisko pojazdu (na przykład chcesz otworzyć pojazd dla współmałżonka z drugiego końca miasta).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby umożliwić aplikacji mobilnej komunikację z pojazdem, twój telefon i pojazd muszą być połączone z siecią komórkową, a na ekranie dotykowym musi zostać włączony dostęp mobilny (Sterowanie > Bezpieczeństwo i ochrona > Zezwól na dostęp mobilny). Firma Tesla zaleca, aby zawsze dysponować pod ręką działającym fizycznym kluczem w przypadku parkowania na terenie o ograniczonym zasięgu sieci telefonii komórkowej lub jego braku — w miejscach takich, jak garaż wewnętrzny.

Aby otworzyć pojazd za pomocą aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Tesla na swoim smartfonie.
 2. Dotknij ikony blokady
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Pamiętaj, aby nacisnąć ikonę blokady, gdy zechcesz zablokować pojazd.
  .

Aby uruchomić pojazd za pomocą aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Tesla na swoim telefonie.
 2. Dotknij kolejno Sterowanie > Uruchom.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Po włączeniu jazdy bez kluczyka będziesz mieć dwie minuty na rozpoczęcie jazdy. Jeśli przed rozpoczęciem jazdy upłynie więcej niż dwie minuty, konieczne będzie ponowne włączenie opcji jazdy bez kluczyka.