Wymiana kabinowych filtrów powietrza

Pojazdy Model Y są wyposażone w filtry powietrza, które zapobiegają przedostawaniu się do kabiny przez nawiewy pyłków roślin, zanieczyszczeń przemysłowych, kurzu z drogi , i innych cząstek stałych. Tesla zaleca ich wymianę co 2 lata (co roku w Chinach). Kabinowe filtry powietrza można zakupić w sklepie Tesla (lub https://shop.tesla.cn/ w przypadku Chin).

Wymiana filtrów kabinowych:

 1. Wyłącz układ klimatyzacji.
 2. Przesuń przedni fotel pasażera całkowicie do tyłu i wyjmij przednią matę podłogową pasażera.
 3. Za pomocą narzędzia do podważania spinek ostrożnie zwolnij spinki wciskane, które mocują pokrywę we wnęce na nogi pasażera do deski rozdzielczej. Następnie, podtrzymując pokrywę wnęki na nogi, odłącz dwa złącza elektryczne i odsuń pokrywę we wnęce na nogi na bok.
  • W przypadku lampki należy ostrożnie nacisnąć na wypustkę, zwalniając jednocześnie złącze.
  • W przypadku głośnika ostrożnie odchyl złącze od strony pojazdu, tak aby mała wypustka wyszła z otworu w złączu od strony pokrywy wnęki na nogi, jednocześnie zwalniając złącze.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy ciągnąć za przewody podczas rozłączania złączy. Podczas rozłączania złączy należy pamiętać, aby pociągnąć za plastik na samych złączach.
 4. Pracując od góry do dołu, użyj narzędzia do demontażu elementów wykończeniowych, aby ostrożnie zwolnić prawy panel boczny z konsoli środkowej.
 5. Wykręć śrubę 6 mm mocującą osłonę filtra kabinowego do modułu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a następnie zwolnij osłonę filtra kabinowego i odsuń ją na bok. W wybranych pojazdach śruby 6 mm są zastąpione przez zaczepy: używając kciuka i palca wskazującego, ściśnij dwa zaczepy u dołu pokrywy filtra kabiny. Odchyl pokrywę na zewnątrz, aby ją zdjąć.
 6. Odchyl zaczepy górnego filtra kabinowego na zewnątrz.
 7. Przytrzymując zaczepy na górnym filtrze kabinowym, wyciągnij górny filtr z modułu HVAC.
 8. Przytrzymując górny zaczep na dolnym filtrze kabinowym, pociągnij dolny filtr do góry, a następnie wyjmij go z modułu HVAC.
 9. Upewnij się, że strzałki na obu nowych filtrach są skierowane ku tyłowi pojazdu, a następnie włóż dolny filtr kabinowy do modułu HVAC i opuść go na miejsce. Następnie włóż nad nim górny filtr kabinowy.
 10. Złóż klapki do wewnątrz, aby można było zamontować pokrywę filtra kabinowego.
 11. Zamontuj osłonę filtra kabinowego, zaczepiając dolną część osłony i dokręcając śrubę 6 mm. Dokręć śrubę momentem 1,2 Nm/0,89 ft-lbs. W pojazdach z zaczepami zamiast śrub 6 mm: umieść górne wycięcie pokrywy filtra kabinowego na miejscu następnie zaciśnij zaczepy u dołu modułu HVAC.
 12. Podłącz ponownie dwa złącza elektryczne do elementów znajdujących się w pokrywie we wnęce na nogi pasażera, a następnie ponownie zamocuj pokrywę za pomocą spinek.
 13. Wyrównaj prawy panel boczny z przednimi i tylnymi gniazdami elementów ustalających na konsoli środkowej, a następnie dociskaj, aż wszystkie spinki zostaną w pełni zamocowane.
 14. Zamontuj z powrotem matę odłogową przedniego fotela pasażera, a następnie przesuń przedni fotel pasażera z powrotem na miejsce.