Uruchamianie akumulatora niskiego napięcia (kwasowo-ołowiowego) z użyciem zasilania zewnętrznego

Pojazdy wyprodukowane w Gigafactory Shanghai przed październikiem 2021 roku (data przybliżona), a w fabryce Fremont przed grudniem 2021 roku (data przybliżona), są wyposażone w niskonapięciowe akumulatory kwasowo-ołowiowe.

Aby uruchomić pojazd Model Y z użyciem zasilania z innego pojazdu, należy się zapoznać z instrukcjami producenta tego pojazdu. W poniższej procedurze założono użycie zewnętrznego źródła zasilania niskie napięcie (np. przenośnego urządzenia rozruchowego).

 1. Otwórz pokrywę przednią.
 2. Zdejmij panel serwisowy poprzez pociągnięcie go do góry, co spowoduje zwolnienie zatrzasków, które utrzymują go na miejscu.
 3. Jeśli pojazd jest wyposażony w filtr HEPA, ostrożnie złóż uszczelkę filtra HEPA w kierunku przodu pojazdu, aby uzyskać dostęp do akumulatora niskie napięcie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Przestrzeń dostępu do akumulatora niskie napięcie jest ograniczona. Rozważ usunięcie zatrzasków z tylnej osłony, aby ułatwić sobie dostęp.
 4. Podłącz czerwony, dodatni (+) kabel zewnętrznego źródła zasilania niskie napięcie do czerwonego, dodatniego (+) zacisku akumulatora niskie napięcie.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Zwracaj uwagę, by kabel nie zetknął się z innymi metalowymi elementami, takimi jak element mocujący akumulator, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pojazdu Model Y.
 5. Podłącz czarny, ujemny (-) kabel zewnętrznego źródła zasilania niskie napięcie do czarnego, ujemnego (-) zacisku akumulatora niskie napięcie.
 6. Włącz zewnętrzne źródło zasilania zgodnie z instrukcjami jego producenta. Wybudź ekran dotykowy, dotykając go.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Uaktywnienie ekranu dotykowego może nastąpić po kilku minutach, gdy pojazd otrzyma odpowiednią ilość energii.
 7. Gdy zasilanie zewnętrzne pojazdu niskie napięcie przestanie być potrzebne, odłącz oba kable od zacisków akumulatora, zaczynając od czarnego kabla ujemnego (-).
 8. Następnie zamontuj ponownie ozdobny panel wlotu powietrza w kabinie, wciskając go na miejsce.
 9. Zamontuj także panel serwisowy, wciskając go na miejsce.
 10. Zamknij przednią pokrywę.

W przypadku wymiany akumulatora kwasowo-ołowiowego na inny model należy zmienić konfigurację bramki na ekranie dotykowym pojazdu. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji serwisowej.